Danh mục mã trường THPT và đơn vị đăng ký dự thi năm 2012

Tradiemthi.net - Dưới đây là thông tin danh mục mã trường THPT và đơn vị đăng ký dự thi năm 2012 của các Sở GD&ĐT.
Kính gửi:  - Các sở giáo dục và đào tạo - Các đại học, học viện - Các trường đại học, cao đẳng
Trên cơ sở báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp danh mục mã trường THPT, trường nghề và tương đương; danh mục đơn vị đăng ký dự thi năm 2012 để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2012.
Danh mục mã trường THPT, trường nghề và tương đương; danh mục đơn vị đăng ký dự thi của các sở giáo dục và đào tạo được đưa lên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ  http://www.moet.gov.vn.
Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng có thể tải dữ liệu về tại địa chỉ Website trên để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã kí)
Ngô Kim Khôi
Bấm đây để tải file chi tiết
Theo: Bộ GD&ĐT

5 553
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái