Cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Sinh học năm 2011

Môn Sinh học


Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Phần riêng
Chuẩn Nâng cao
 
Di truyền học
Cơ chế di truyền và biến dị. 9 2 2
Tính qui luật của hiện tượng di truyền. 9 2 2
Di truyền học quần thể. 3 0 0
Ứng dụng di truyền học. 2 1 1
Di truyền học người. 1 1 1
Tổng số 24 6 6
 
Tiến hóa
Bằng chứng tiến hóa 1 2 0
Cơ chế tiến hóa 5 2
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất. 2 0 0
Tổng số 8 2 2
 
Sinh thái học
Sinh thái học cá thể. 1 0 0
Sinh thái học quần thể. 2 1 0
Quần xã sinh vật. 2 0 1
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. 3 1 1
Tổng số 8 2 2
Tổng số cả ba phần 40 
(80%)
10 
(20%)
10 
(20%)
( Theo thongtintuyensinh.vn )

5 528
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái