Cấu trúc đề thi đại học môn hóa năm 2012

Cấu trúc đề thi đại học cao đẳng môn hóa học năm 2012:

Phần chung cho tất cả thí sinh [44 câu]

1.  Nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; Liên kết hoá học [2 câu]
2.  Phản ứng oxi hoá-khử; Cân bằng hoá học [2 câu]
3.  Sự điện li [2 câu]
4.  Phi kim [2 câu]
5.  Đại cương về kim loại [2 câu]
6.  Kim loại phân nhóm chính nhóm I (IA), II (IIA); nhôm, sắt [6 câu]
7.  Đại cương hoá học hữu cơ; Hiđrocacbon [2 câu]
8.  Ancol – Phenol [3 câu]
9.  Anđehit – Axit cacboxylic [3 câu]
10.  Este – Lipit [3 câu]
11.  Amin – Aminoaxit – Protit (protein) [2 câu]
12.  Gluxit (cacbohiđrat) [2 câu]
13.  Hợp chất cao phân tử (polime) và vật liệu polime [1 câu]
14.  Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [6 câu]
15.  Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [6 câu]

Phần dành cho thí sinh chương trình phân ban [6 câu]

1.  Xeton [1 câu]
2.  Dãy thế điện cực chuẩn [1 câu]
3.  Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc [2 câu]
4.  Phân tích hoá học; Hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường [2 câu]

Phần dành cho thí sinh chương trình không phân ban [6 câu]

1.  Nhôm, sắt [2 câu]
2.  Dãy điện hoá của kim loại [1 câu]
3.  Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon [3 câu]
 

Nguồn: TSKH Phan Văn Anh Vũ

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc gia

(Thư viện Violet)

5 1987
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái