Đề thi thử môn toán 2012 (Đề số 5- Toán học tuổi trẻ)

Mời các sĩ tử tham gia thi thử Đại học- Cao đẳng năm 2012 trong chuỗi đề thi thử trên tạp chí Toán học tuổi trẻ

Đề thi thử số 5 (Đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất):

"thi dai hoc 2012-1"

Câu I:Cho hàm số y=frac{x+1}{x-1}(C) 1,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2,Tìm những điểm trên trục tung để từ đó kẻ được đúng một tỉếp tuyến với (C).
 
Câu II: 1,Giải phương trình: frac{1}{2cot^2x+1}+frac{1}{2tan^2x+1}=frac{15cos4x}{8+sin^22x} 2, Giải hệ phương trình: left{begin{matrix} frac{x^2}{(y+1)^2}+frac{y^2}{(x+1)^2}=frac{1}{2} & \ 3xy=x+y+1& end{matrix}right.
Câu III: Cho (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y=2^x; y=frac{2}{x}; y=4.Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi (D) khi nó quay quanh trục hoàng.
Câu IV: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh ahat{ABC}=120^o.Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA=a.Gọi C' là trung điểm của cạnh SC.Mặt phẳng (alpha ) đi qua AC'và song song với BD, cắt các cạnh SB,SD lần lượt tại B';D' Tính thể tích khối chóp S.AB'C'D'
Câu V:Cho các số thực dương a,b,c thoả mãn a^2+b^2+c^2+(a+b+c)^2leq 4.Chứng minh rằng: frac{ab+1}{(a+b)^2}+frac{bc+1}{(b+c)^2}+frac{ca+1}{(c+a)^2}geq 3
Phần riêng A.Theo chương trình chuẩn:
Câu VIa: 1, Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Descartes Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A.Phương trình đường thẳng BC là 4x-3y-4=0. Các đỉnhA,B thuộc trục hoành và diện tích tam giác ABC bằng 6.Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 2, Trong không gian với hệ trục toạ độ Descartes Oxyz cho điểm A(-1;0;2), mặt phẳng (P):2x-y-x+3=0 và đường thẳng (d):frac{x-3}{2}=frac{y-2}{4}= frac{z-6}{1} Viết phương trình đường thẳng (d') đi qua điểm A, cắt (d) tại B và cắt (P) tại C sao cho vec{AC}+2vec{AB}=vec{0}
Câu VIIa:Tìm số phức z thoả mãn: (z+1)^4+2(z+1)^2+(z+4)^2+1=0
A.Theo chương trình nâng cao:
Câu VIb: 1, Cho hai đường thẳng : d:(m+1)x-my+2m+1=0; d':mx+(m+1)y-5m-2=0 Chứng minh rằng tập hợp các giao điểm của (d) và d' là một đường tròn.Tìm phương trình đường tròn đó. 2,Trong không gian với hệ toạ độ Descartes Oxyz, cho mặt phẳng (P):x-2y-2z+2=0 và điểm A(0;0;1). Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại A và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy).
Câu VIIb: Cho số phức z=frac{7-isqrt{3}}{1-2isqrt{3}} Tính: S=1+z+z^2+...+{z}^{2009}

5 719
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái