Đề thi thử môn toán năm 2011 (đề sô 2)

tradiemthi.net - Dưới đây là đề thi môn toán năm 2011 có kèm theo đáp án.

Kì thi thử Đại học năm 2011

Môn Toán : Thời gian làm bài 180 phút.


A /Phần chung cho tất cả các thí sinh. ( 8 điểm )
Câu I : ( 2 điểm ).
Cho hàm số  y = x3 + ( 1 – 2m)x2 + (2 – m )x + m + 2 .   (Cm)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.
2. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1.
Câu II : ( 2 điểm ).
  1. Giải phương trình: .
  2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất :
Câu III : ( 2 điểm ).
1. Tính tích phân sau :
2. Cho hệ phương trình :
Tìm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt (x1;y1);(x2;y2);(x3;y3) sao cho x1;x2;x3 lập thành cấp số cộng .Đồng thời có hai số xi thỏa mãn  > 1
Câu IV : ( 2 điểm ).
Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d1 :; d2
và điểm M(1;2;3).
1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d1 ; Tìm M đối xứng với M qua d2.
2.Tìm  sao cho AB ngắn nhất .
B. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm ).
( Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu Va hoặc Vb sau đây.)
Câu Va.
1. Trong mặt phẳng oxy cho  có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình  x- 3y - 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình
x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C . Tính diện tích .
2.Tìm hệ số x6 trong khai triển   biết tổng các hệ số khai triển
bằng 1024.
Câu Vb.
1. Giải bất phương trình :  > 24.
2.Cho lăng trụ ABC.ABCđáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA tạo với đáy góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ.

......................Hết ....................

 

ĐÁP ÁN


Câu Ý Nội dung Điểm
I . 200
1 .Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. 1,00
Với m = 2 ta được y = x3 – 3x2 + 4 
a ;Tập xác định : D = R.
0,25
 
b ; Sự biến thiên.
Tính đơn điệu ……
Nhánh vô cực……
 
 
0,25
 
c ; Đồ thị :
+ Lấy thêm điểm .
+ Vẽ đúng hướng lõm và vẽ bằng mực cùng màu mực với phần trình bầy
 
0,25
0,25
2 . Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1. 1,00
Hàm số có cực trị theo yêu cầu đầu bài khi và chỉ khi thỏa mãn 2 ĐK sau : 
+ y=0 có 2 nghiệm pbiệt x1 < x2
m < - 1 hoặc  m >
 
0,25 
 
 
0,25
+  x1 < x2 < 1  ( Vì hệ số của x2 của y mang dấu dương ) 
….  …..
 
 
 
0,25
Kết hợp 2 ĐK trên ta được… Đáp số 
 
0,25
II 2,00
1 1.Giải phương trình: .  ( I ) 
 
1,00
 
Đặt sinx + cosx = t   ().     sin2x = t2 - 1   ( I )
0,25
 
)
0,25
+Giải được phương trình  sinx + cosx =   … 
+ Lấy nghiệm
0,25
Kết luận :   ( k) hoặc dưới dạng đúng khác . 0,25
2 Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất : 
 
1,00
hệ   có nghiệm duy nhất 0,25
x2 + 6x – 9 = -mx   (1) 
+; Ta thấy x = 0 không phải là nghiệm.
0,25
+ ; Với x 0  (1)   . Xét hàm số : 
f(x) =  trên có f(x) = > 0
0,25
+ , x = 3   f(3) = 6 , có nghiệm duy nhất khi – m > 6 m < - 6 0,25
III 2,00
1 1. Tính tích phân sau : 
=
=
= - =
…. =
( Hoặc = =……)
 
1,00
 
 
 
 
 
0,25
 
 
0,50
 
 
0,25
2 2.Cho hệ phương trình : 
------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt (x1;y1);(x2;y2);(x3;y3) sao cho x1;x2;x3 lập thành cấp số cộng .Đồng thời có hai số xi thỏa mãn  > 1
 
 
 
Trước hết  phải có 2 nghiệm pbiệt x1 ; x2
 
 
1,00 
 
------
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
0,25
 
Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây theo thứ tự lập thành cấp số cộng. 
+Trường hợp 1 :         ; x1 ; x2
+Trường hợp 2 :          x1 ; x2 ;
 
+Trường hợp 3 :          x1 ;  ; x2
 
0,25
Xét thấy Trường hợp 1 ;2 không thỏa mãn. Trường hợp 3 ta có 
đúng với mọi m >
Đồng thời có hai số xi thỏa mãn  > 1 ta cần có thêm điều kiện sau
Đáp số : m > 3
 
 
 
 
0,25
IV Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d1 :; d2 
và điểm M(1;2;3).
1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d1 ; Tìm M đối xứng với M qua d2.
.
+ Phương trình mặt phẳng chứa M và d1 ….  Là (P)   x + y – z = 0
+ Mp(Q) qua M và vuông góc với d2 có pt  2x – y -  z + 3 = 0
2,00 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
 
+ Tìm được giao của d2 với mp(Q) là H(-1 ;0 ;1) 
… Điểm đối xứng M của M qua d2 là M(-3 ;-2 ;-1)
0,25 
 
0,25
2.Tìm  sao cho AB ngắn nhất . 
Gọi A(t;t;2t) và B(-1-2t1 ;-t1 ;1+t1) AB ngắn nhất khi nó là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng d1 và d2 .
 
0,50
…….tọa độ của  và 0,50
Va 2,00
1 


-
2
1. Trong mặt phẳng oxy cho  có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình  x- 3y - 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình 
x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C .
 
+AC qua A và vuông góc với BH do đó có VTPT là AC có phương trình  3x + y -  7 = 0
 
+ Tọa độ C là nghiệm của hệ   ……C(4;- 5)
+  ; M thuộc CM ta được
+ Giải hệ   ta được B(-2 ;-3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
0,25
Tính diện tích . 
 
+ Tọa độ H là nghiệm của hệ
….  Tính được     BH =         ;   AC = 2
Diện tích S =   ( đvdt)
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
0,25
 
2.Tìm hệ số x6 trong khai triển   biết tổng các hệ số khai triển 
bằng 1024.
+ ;
2n = 1024 n = 10
 
 
 
0,25
 
0,25
+ ;  ; ……. 
Hạng tử chứa x6 ứng với k = 4 và hệ số cần tìm bằng 210 .
0,25 
 
0,25
Vb 2,00
1
  1. Giải bất phương trình :  > 24.             (2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)
x2 > 1
 
 
1,00 
------
 
0,5
 
 
 
0,5
2 2.Cho lăng trụ ABC.ABCđáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA tạo với đáy góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Từ giả thiết ta được chop A.ABC là chop tam giác đều .  là góc giữa cạnh bên và đáy .
= 600 , ….. AG =  ;
Đường cao  AG  của chop A.ABC cũng là đường cao của lăng trụ . Vậy AG = .tan600 = .= a.
…….. Vậy Thể tích khối lăng trụ đã cho là V =
 
 
1,00 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25
 
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú : + Mọi phương pháp giải đúng khác đều được công nhận và cho điểm như nhau .
+ Điểm của bài thi là tổng các điểm thành phần và làm tròn ( lên ) đến 0,5 điểm.
 

5 760
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái