Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2013

tradiemthi.net - Dưới đây là cấu trúc thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2013.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT HỆ THPT

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

- Este, lipit   2

- Cacbohiđrat:  1

- Amin, amino axit, protein: 3

- Polime, vật liệu polime:  1

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữfu cơ:  6

- Đại cương về kim loại Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  6

- Sắt, crom; các hợp chất của chúng:  3

- Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

II. PHẦN RIÊNG

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

- Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

- Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

- Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  2

B. Theo chương trình nâng cao [8 câu]

Nội dung

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, cacbohiđrat:  2

- Amin, amino axit, protein, polime, vật liệu polime:  2

- Đại cương về kim loại. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  2

- Sắt, crom, đồng; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Nội dung

- Este, lipit:  3

- Cacbohiđrat:  2

- Amin, amino axit, protein:  4

- Polime, vật liệu polime:  2

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ:  6

- Đại cương về kim loại:  4

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thố, nhôm; các hợp chất của chúng:  7

- Sắt, crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng:  4

- Phân biệt một số chất vô cơ:  1

- Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường:  1

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6

Tổng:  40 câu

 

5 1812
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái