Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013

tradeimthi.net - Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục ban hành.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:

Đề thi gồm 40 câu.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

- Cơ chế di truyền và biến dị 8

- Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8

- Di truyền học quần thể 2

- ứng dụng di truyền học 2

- Di truyền học người 1

Tổng số 21 

Tiến hoá

- Bằng chứng tiến hoá 1

- Cơ chế tiến hoá 4

- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

- Tổng số 6

Sinh thái học

- Sinh thái học cá thể 1

- Sinh thái học quần thể 1

- Quần xã sinh vật 2

- Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1

Tổng số 5

Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%)

 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

- Cơ chế di truyền và biến dị 9

- Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9

- Di truyền học quần thể 2

- ứng dụng di truyền học 2

- Di truyền học người 2

Tổng số 24

Tiến hoá

- Bằng chứng tiến hoá 1

- Cơ chế tiến hoá 6

- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

Tổng số 8

Sinh thái học

- Cá thể và quần thể sinh vật 4

- Quần xã sinh vật 2

- Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2

Tổng số 8

Tổng số câu cả ba phần 40

5 1414
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái