Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

23-02-2012 08:58:25

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây


Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.
Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.
Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.
Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.
2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 0433.840126 - Fax: 0433.840736 - Email: hatay@fpt.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Chăn nuôi
Khoa học cây trồng
Kinh doanh nông nghiệp
Quản lí đất đai
Công nghệ thực phẩm
Tin học ứng dụng
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh
Dịch vụ thú y
Bảo vệ thực vật
Lâm nghiệp
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
Công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ thông tin
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kĩ thuật môi trường
C. Chỉ tiêu tuyển sinh:
năm 2011:  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Điểm chuẩn vào trương năm 2011:
Đối tượng Điểm chuẩn trúng tuyển
Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông
Khối A, D1 10,0 9,5 9,0 8,5
Khối B 11,0 10,5 10,0 9,5
Nhóm ưu tiên 2
Khối A, D1 9,0 8,5 8,0 7,5
Khối B 10,0 9,5 9,0 8,5
Nhóm ưu tiên 1
Khối A, D1 8,0 7,5 7,0 6,5
Khối B 9,0 8,5 8,0 7,5
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ Hà Nội.
Điện thoại: 0433.840126 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái