Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

11-03-2012 16:18:21

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng


Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Trường Trung học Công nghiệp Quốc phòng được ra đời trên cơ sở sáp nhập 4 trường: Trường Trung cấp kỹ thuật; Trường Công nhân kỹ thuật 3; Trường Trung học kinh tế; Trường Bổ túc cán bộ
Ngày 6/5/2009, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Xã Thanh vinh, Thị xã  Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103820227
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật điện
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tuyển sinh 250c chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Cao đẳng công nghiệp quốc phòng
Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
Kế toán

A,D

Chỉ tiêu 130, Điểm xét tuyển 10,0
Công nghệ Kỹ thuật Điện

A

Chỉ tiêu 60, Điểm xét tuyển 10,0
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

A

Chỉ tiêu 60, Điểm xét tuyển 10,0
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Xã Thanh vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ .
Điện thoại:  02103820227


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái