Trường Cao đẳng Lạc Việt

09-03-2012 00:36:47

Trường Cao đẳng Lạc Việt


Cao đẳng Lạc Việt

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Lạc Việt
Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 53 Lê Hồng Phong TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3553.444 - 0511.3553.445 - 0511.3553.111 - Fax: 0511.3553.446
3.Cơ sở vật chất

STT

Nội dung

Đơn vị

tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

ha

0,793

II

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

 106 Nguyễn Văn Linh53 Lê Hồng Phong

III

Diện tích xây dựng

m2

5942

IV

Giảng đ­ường/phòng học

m2

1

Số phòng học

phòng

34

2

Diện tích

m2

2040

V

Diện tích hội tr­ường

m2

170

VI

Phòng máy tính

1

Diện tích

m2

150

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

120

3

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính

120

VII

Phòng học ngoại ngữ

1

Số phòng học

phòng

2

2

Diện tích

m2

96

3

Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)

Thiết bị

50

VIII

Thư­ viện

1

Diện tích

m2

150

2

Số đầu sách

quyển

3000

IX

Phòng thí nghiệm

1

Diện tích

m2

2

 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị

X

Xư­ởng thực tập, thực hành

1

Diện tích

m2

150

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị

XI

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

1

Số sinh viên ở trong KTX

sinh viên

2

Diện tích

m2

3

Số phòng

phòng

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/sinh viên

XII

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý

m2

XII

Diện tích nhà văn hóa

m2

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

1000

XIV

Diện tích bể bơi

m2

XV

Diện tích sân vận động

m2

4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Hệ thống thông tin quản lí
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Lạc Việt 660 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Lạc Việt
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

330

ĐH, CĐ

- Tài chính - Ngân hàng

01

A,D1

330

10.0

- Quản trị kinh doanh

02

A,D1

- Kế toán

03

A,D1

- Hệ thống thông tin quản lí

04

A,D1

 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: 53 Lê Hồng Phong TP.Đà Nẵng, , .
Điện thoại: 0511.3553.444 - 0511.3553.445 - 0511.3553.111 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái