Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

25-02-2012 01:35:24

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, tiền thân là Trường Sư phạm trung cấp Bắc Giang, được thành lập ngày 06/01/1960. Năm 1981 trường được công nhận là trường Cao đẳng sư phạm thuộc hệ thống trường đại học trong cả nước. Năm 2009 Trường được Bộ giáo dục và đào tạo quyết định chuyển đổi thành trường đào tạo đa ngành có tên là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.
Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học cơ sở); đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 02403854230 - Fax: 02403854230 - Email: banbientap@cdbacgiang.edu.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
Khoa Khoa học XH&NV
Khoa Kinh tế
Khoa Tiểu học - Mầm non
Khoa Nhạc - Họa - Thể dục
Khoa Ngoại ngữ
C. Chỉ tiêu tuyển sinh:
năm 2011:  Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang tuyển sinh 700 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
Điểm chuẩn vào trương năm 2011:
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 1 SP Toán học A 10 50
2 2 SP Tin học A,D1 10 50
3 3 SP Tiếng Anh D1 10 50
4 4 Giáo dục tiểu học A 10 100
5 4 Giáo dục tiểu học C 11
6 5 Giáo dục mầm non M 0 100
7 6 Giáo dục thể chất T 0 50
8 7 Tin học ứng dụng A,D 10 300
9 8 Quản trị kinh doanh A,D 10
10 9 Kế toán A,D 10
11 10 Quản trị văn phòng C 11
12 10 Quản trị văn phòng D 10
13 11 Thư kí văn phòng C 11
14 11 Thư kí văn phòng D 10
15 12 Tiếng Anh D1 10
16 13 Khoa học thư viện C 11
17 13 Khoa học thư viện D 10
18 14 Công nghệ thiết bị trường học A 10
19 14 Công nghệ thiết bị trường học B 11
20 16 Quản lý văn hóa C 11
21 16 Quản lý văn hóa D 10
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang .
Điện thoại: 02403854230 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái