Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

09-03-2012 01:51:28

Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam


Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam
Ngày 20/11/2007, thứ trưởng Bộ GDĐT Bành Tiến Long đã ký quyết định số 7459/QĐ-GDĐT về việc thành lập trường Cao Đẳng Phương Đông trên cơ sở trường THKT-KT Phương Đông tại Quảng Nam.

2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3810718, 2211670 - Email: tuyensinh@phuongdongqn.vn 
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Công nghệ Kĩ thuật điện
Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
Kế toán
Quản trị Kinh doanh
Tài chính Ngân hàng
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam 450 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Tên ngành Thời gian đào tạo Khối Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 3 Năm A 10
D1 10
Tài chính – Ngân hàng 3 Năm A 10
D1 10
Kế toán 3 Năm A 10
D1 10
Công nghệ Kĩ thuật điện 3 Năm A 10
Điều dưỡng 3 Năm B 11
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 3 Năm A 10
 
5. Cơ hội việc làm

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái