Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

05-03-2012 09:14:38

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum


Cao đẳng sư phạm Kon Tum

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
Từ khi thành lập đến nay (1975-2008), trường CĐSP KonTum đã trải qua hai giai đoạn xây dựng và phát triển:
Giai đoạn 1 (1975 -1998): Trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1975. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo giáo viên tiểu học (TH) trình độ sơ cấp và trung cấp sư phạm cho tỉnh Gia Lai-KonTum. Đến ngày 12/8/1991, tỉnh KonTum được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Gia Lai-KonTum, trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được đổi tên thành trường Trung học sư phạm KonTum và được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non (MN), giáo viên TH đạt trình độ trung cấp sư phạm, liên kết đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) trình độ cao đẳng, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS cho tỉnh KonTum.
Giai đoạn 2 (1999 đến nay): Ngày 17 tháng 11 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 222/1998/QĐ-TTg, thành lập trường CĐSP KonTum  trên cơ sở nâng cấp trường Trung học sư phạm KonTum. Nhiệm vụ của trường là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên MN, TH, THCS đạt trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh; đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; liên kết với các trường đại học để mở các lớp đại học không chính quy cho giáo viên, CBQL ở các cấp học; đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A, B; nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Tỉnh KonTum
Điện thoại: (060) 3863592; 3861021  - Fax: (060) 3 866864 - Email: tranngochakt@gmail.com
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Sư phạm Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Mầm non
Tin học
Quản lí văn hoá
Công tác xã hội
Tiếng Anh
Quản trị văn phòng
Công nghệ thiết bị trường học
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum tuyển sinh 550 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 05 - Sư phạm lý - tin A 10
2 06 - Sư phạm hóa - sinh A 10
3 06 - Sư phạm hóa - sinh B 11
4 13 - Sư phạm tiếng Anh D­1 10
5 15 - Giáo dục tiểu học A, C 14
6 31 - Sư phạm tin học A 10
7 20 - Quản lý văn hóa (ngoài sư phạm) C 11
8 21 - Công tác xã hội (ngoài sư phạm) C 11
9 22 - Tiếng Anh thương mại - du lịch (ngoài sư phạm) D­1 10
10 23 - Quản trị văn phòng - lưu trữ học (ngoài sư phạm) C 11
11 32 - Công nghệ thiết bị trường học (ngoài sư phạm) A 10
12 32 - Công nghệ thiết bị trường học (ngoài sư phạm) B 11

5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Tỉnh KonTum .
Điện thoại: (060) 3863592; 3861021 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái