Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

06-03-2012 03:05:25

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang


 Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
18/12/1987: Khai giảng năm học đầu tiên
- 1987 - 1990: Trường đào tạo Cô nuôi dạy trẻ trình độ trung học chuyên nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
- 01/10/1991: Trường được đổi tên thành Trường trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW, đào tạo giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo trình độ trung học sư phạm.
- 24/07/1996: Trường được Thủ tướng chính phủ ký quyết định số: 477/TTg nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2.
- 19/01/2007: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định số: 350/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3832736 - Fax: (058) 3832736 - Email: cm2@sptwnt.edu.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Giáo dục Mầm non
Sư phạm Âm nhạc
Sư phạm Mĩ thuật
Giáo dục Thể chất
Giáo dục Đặc biệt
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tuyển sinh 800 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Ngành sư phạm Mầm non:       13.5 điểm
- Ngành sư phạm Âm nhạc:       20.5 điểm
- Ngành sư phạm Mỹ thuật:        23.0 điểm
- Ngành sư phạm Thể dục:         14.0 điểm
- Ngành sư phạm GDĐB:           10.5 điểm
- Ngành Việt Nam Học (Hướng dẫn viên du lịch):
+ Khối C:                      11.0 điểm
+ Khối D1:                    10.0 điểm
- Ngành Đồ hoạ: 25.5 điểm
- Ngành Quản trị văn phòng:
+ Khối C:                      11.0 điểm
+ Khối D1:                    10.0 điểm
 
5. Cơ hội việc làm
 


Địa chỉ: Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hò .
Điện thoại: (058) 3832736 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái