Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

06-03-2012 15:12:08

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương


Cao đẳng Y tế Bình Dương

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương (tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé) thành lập theo quyết định số 326/QĐUB ngày 13/06/1978 của UBND Tỉnh Sông Bé.
I - GIAI ĐOẠN 1: (1978 - 1981)
Tháng 10 năm 1976, trường sơ học Y tế ở vùng kinh tế Tàu Ô Bình Long chuyển về khu vực Bệnh viện 4 Dã  chiến và  trở thành Trường THYT Sông Bé năm 1978.
 • Qui mô đào tạo 200 - 300 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 40 - 56.
Nhiệm vụ đào tạo:
 • Y sĩ và cán bộ y tế sơ học.
 • Bổ túc văn hóa cán bộ ngành y tế.
 • Bổ túc công tác  quản lý ngành y tế.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.
II - GIAI ĐOẠN 2 : (1982 – 1995)
Xây dựng và mở rộng qui mô trường, nâng các ngành sơ học lên trung cấp. Mục tiêu đào tạo cung cấp đội ngũ cán bộ y tế cho tỉnh Sông Bé.
 • Qui mô đào tạo 300 - 500 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên : 65 – 83.
Nhiệm vụ đào tạo :
 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học, y tá sơ học.
 • Nữ hộ sinh trung học, hộ sinh sơ học.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Giảng dạy ngoại ngữ trong ngành y tế.
Thành tích : Huân chương lao động hạng 3 năm 1988.
Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm 1984-1985.
III - GIAI ĐOẠN 3: (1995 – 2001)
Ngày 1/1/1997 Tỉnh Sông  Bé  chia thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Trường đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Dương. Với mục tiêu mở rộng qui mô đào tạo nhằm cung cấp cán bộ y tế trung và sơ cấp: giỏi chuyên môn, mạnh về phẩm chất đạo đức để làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Qui mô: 400-600 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 43.
Nhiệm vụ đào tạo:
 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Y sỹ trung học.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.
Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2000.
Bằng khen của Bộ GD&ĐT 5 năm 1995-1999  và  năm 2001.
VI - GIAI ĐOẠN 4: (2001 – 2005)
Mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui ,tại chức, đào tạo theo địa chỉ. Số lượng học sinh hàng năm tăng 10-15%. Từ năm 2003, thực hiện khoán biên chế và quản lý hành chính theo nghị định 10/2002/CP. Nhiệm vụ nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ.
 • Qui mô: 600 - 900 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 50.
Nhiệm vụ đào tạo:
 • Dược sỹ trung học, dược tá.
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ  cho ngành y tế cao su VN, cho KCN.
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại.
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước )
Thành tích : Cờ thi đua của Bộ y tế năm 2004
V - GIAI ĐOẠN 5 : (2006 – nay)
Phát triển và mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui, tại chức, đào tạo theo địa chỉ; nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ. Tháng 12/2007 Quyết định của Bộ Giáo dục và  Đàotạo  nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế.
 • Qui mô: 2000 - 3000 học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên: 231.
Nhiệm vụ đào tạo:
 • Dược sỹ trung học, dược tá .
 • Điều dưỡng trung học.
 • Nữ hộ sinh trung học .
 • Y sĩ  đa khoa .
 • Nhân viên y tế thôn ấp.
 • Các lớp đào tạo lại
 • Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước)
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Km 13, đại lộ Bình Dương, Thị Trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 065 0382 2727 - Fax: 065 0383 0342
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Khoa Y Học Lâm Sàng
Khoa Dược
Khoa Điều Dưỡng
Khoa Y Học CS - Y Học CB
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Cao đẳng Y tế Bình Dương 450 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
Điểm chuẩn vào trường năm 2010:
ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh Phổ thông 11,0 10,5 10,0 9,5
Nhóm 2 10,0 9,5 9,0 8,5
Nhóm 1 9,0 8,5 8,0 7,5
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Km 13, đại lộ Bình Dương, Thị Trấn An Thạnh huyện Thuận An.
Điện thoại:  065 0382 2727


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái