Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

06-03-2012 15:33:58

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận


Cao đẳng Y tế Bình Thuận

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.
Quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Y tế Bình Thuận.
- Trường Y tá : thành lập tháng 4/1962. Hiệu Trưởng: Nguyễn Quang Tùng. Hiệu phó: Đặng Trung Cảnh. Nhiệm vụ: đào tạo Cứu thương, y tá, Hộ sinh. Khoá học đầu tiên của Trường có 54 học viên, gồm các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quãng Đức thuộc Khu 6. Từ 1962-1965, Trường  đào tạo được trên 250 người (Cứu thương,Y tá, Hộ sinh).
- Trường Y sỹ Khu 6: thành lập tháng 10/1966 theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị quân dân y Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên. Đây là trường đào tạo y sỹ do Ban dân y Khu 6 mở, nhưng giao cho Ban dân Y Bình Thuận chịu trách nhiệm. Ban Giám hiệu: Bác sỹ Năm Trung- Phó Ban dân y khu 6- Hiệu trưởng danh dự. Bác sỹ Hữu Chí- Trưởng Ban dân y Bình Thuận- Hiệu Trưởng. Bác sỹ Nguyễn Quang Lê- Phó Ban Dân y Bình Thuận- Hiệu phó. Từ ngày thành lập đến năm 1975, Trường mở nhiều khoá y sỹ, đào tạo gần 200 y sỹ phục vụ chiến trường Bình Thuận và Khu 6.
- Trường Trung học Y tế Bình Thuận: Trên cơ sở Trường Y sỹ Khu 6, ngày 6/7/1978  UBND Tỉnh Thuận Hải ( nay là Tỉnh Bình Thuận) ban hành Quyết định số 56/QĐ/UBTH  thành lập Trường Trung học Y tế Thuận Hải. Tháng 4/1992 Tỉnh Thuận Hải chia tách ra thành 2 tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận , Trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Thuận theo QĐ số 109/QĐ-UBBT ngày 5/6/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ sơ học, trung học để cung cấp đội ngũ y tế phục vụ sức khỏe nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận (chủ yếu đào tạo y sỹ; y tá; dược tá và hộ sinh sơ cấp ).
- Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận: được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 9/11/2007. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y học; Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Năm học 2008-2009 Trường tuyển sinh khoá học đầu tiên hệ cao đẳng Điều dưỡng có 60 sinh viên trúng tuyển nhập học, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên đào tạo hệ cao đẳng của Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 062.3821482 - Fax: 062.3821482 - Email: caodangyte@binhthuan.gov.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Điều dưỡng
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Cao đẳng Y tế Bình Thuận 240 chỉ tiêu Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Điểm chuẩn vào trường năm 2010:
Điểm trúng tuyển NV1 cao đẳng Điều dưỡng: 11 điểm
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận .
Điện thoại:  062.3821482 - 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái