Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

11-03-2012 09:21:38

Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)


Đại học Nguyễ Huệ

1. Lịch sử Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)
Ngày 28/10/2010 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1973/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: 069681107; 0613529100
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Đào tạo đại học cho quân đội
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) tuyển sinh 265 chỉ tiêu Đại học
D. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Sỹ Quan Lục Quân II

A

+Quân khu 5

15,5

+Quân khu 7

15,0

+Quân khu 9

14,0

+Đơn vị khác  14,5
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Na .
Điện thoại:  069681107; 0613529100


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái