Trường Đại học Trà Vinh

10-02-2012 08:47:22

Trường Đại học Trà Vinh


Đại học Trà Vinh

1. Lịch sử  Trường  Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ
Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV), tiền thân là Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được thành lập vào năm 2001 trên cơ sở triển khai Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada (CIDA), Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng của Canada (ACCC), một số Viện/trường của Canada như Viện Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng tỉnh Saskatchewan (SIAST), Viện Hàng hải (MI), Viện Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Québec (ITA) và Trường Đại học – Cao đẳng Malaspina (MUC) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ về tài chính và kỹ thuật. Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada đã minh chứng mô hình trường cao đẳng cộng đồng của Canada có thể vận hành hiệu quả trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 - Fax: (+84).74.3855217
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Khoa Sư phạm, Văn hóa học và Khoa học cơ bản
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ
Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Khoa Hóa học ứng dụng
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Trà Vinh
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Bậc Đại học:
TT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm TT NV1 Chỉ tiêuNV2
1 Công nghệ kỹ thuật hóa học 101 A 13 0
B 14
2 Công nghệ thông tin (*) 102 A 13 30
3 Công nghệ KT điều khiển và Tựđộng hóa (*) 103 A 13 22
4 Công nghệ KT Điện, Điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp) 104  A 13 30
5 Công nghệ KT Điện, Điện tử (chuyên ngành Công nghệ KT điện tử, viễn thông) 13 30
6 Công nghệ KT Công trình xây dựng (*) 105 A 13 25
7 Nuôi trồng thủy sản 201 A 13 20
B 14
8 Thú y 202 A 13 25
B 14
9 Nông nghiệp 203 A 13 30
B 14
10 Sư phạm ngữ văn 301 C 14 0
11 Giáo dục mầm non 302 A, D1 13 0
C 14
12 Kế toán (*) 401 A, D1 13 30
13 Quản trị kinh doanh  (*) 402 A, D1 13 30
14 Tài chính – Ngân hàng (*) 403 A, D1 13 40
15 Kinh tế 404 A, D1 13 40
16 Luật (*) 501 A, D1 13 30
C 14
17 Văn hóa các dân tộc thiểu số VN 601 C 14 17
 D1 13
18 Ngôn ngữ Anh 701 D1 13 35
19 Ngôn ngữ Khmer 702 C 14 21
D1 13
Bậc Cao đẳng
TT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm TT NV1 Chỉ tiêu NV2
1 Công nghệ thông tin C65 A 10 30
2 Phát triển nông thôn C66 A 10 27
B 11
3 Nuôi trồng thủy sản C67 A 10 27
B 11
4 Tiếng Anh C68 D1 10 35
5 Kế toán C69 A, D1 10 35
6 Quản trị văn phòng C70 A, D1 10 45
C 11
7 Công nghệ sau thu hoạch C71 A 10 27
B 11
8 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử C72 A 10 30
9 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C73 A 10 30
10 Công nghệ KT Công trình xây dựng C74 A 10 30
11 Quản trị kinh doanh C75 A, D1 10 40
12 Công nghệ May C76 A 10 30
13 Công nghệ KT Điện tử, truyền thông C77 A 10 30
14 Chăn nuôi C78 A 10 30
B 11
15 Văn hóa các dân tộc thiểu số VN (VH Khmer Nam bộ và VH học) C79 C   11 27
D1 10
16 Công nghệ chế biến thủy sản C81 A 10 30
B 11
17 Khoa học Thư viện C85 C 11 30
D1 10
18 Việt nam học (chuyên ngành Du lịch) C86 C 11 30
D1 10
19 Công tác xã hội C87 C 11 30
D1 10
20 Giáo dục mầm non C83 M 24 0
21 Giáo dục Tiểu học C84 C 13 0
22 Dịch vụ thú y C83 A 10 25
B 11
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5 TP Trà Vinh.
Điện thoại: (+84).74.3855246 


diadiemthi

Tin tức khác: