Trường Sĩ quan Thông tin

11-03-2012 10:09:53

Trường Sĩ quan Thông tin


Trường Sĩ quan Thông tin

1. Lịch sử  Sĩ quan Thông tin
Trường Sĩ quan Thông tin trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đào tạo sĩ quan sơ cấp, trình độ cử nhân quân sự, bậc đại học và cao đẳng, chuyên ngành chỉ huy thông tin liên lạc.
  • Năm thành lập: 1951
  • Năm 1998, Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin Liên lạc được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là đại học quân sự chuyên ngành chỉ huy thông tin liên lạc
  • Trụ sở: Số 101, Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Khu vực Đồng Đế, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 0583831805; 069756129 - Email:pdt-sqtt@dng.vnn.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Đại học:
Vô tuyến điện
Hữu tuyến điện
Cao đẳng:
Công nghệ thông tin
Điện tử- Viễn thông
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 316 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Sỹ Quan Thông tin A
+Miền Bắc 16,0
+Miền Nam 14,0
Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
Công nghệ thông tin

A

Chỉ tiêu 100, Điểm xét tuyển 10,0
Điện tử viễn thông

A

Chỉ tiêu 100, Điểm xét tuyển 10,0
 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà .
Điện thoại:  0583831805; 069756129


diadiemthi

Tin tức khác:

Tin tức có liên quan

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái