Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III

28-03-2012 01:24:59

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III


Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III

1. Lịch sử Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III
Trường Trung học BCVT&CNTT III (The Technical Vocational School of Posts, Telecommunications and Information Technology No.3 – SPTI3) là đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam, nằm trong hệ thống các trường TCCN nhà nước.
Trường được thành lập ngày 31-5-1976 theo Quyết định số 275/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện với tên gọi “Trường Công nhân kỹ thuật bưu điện III”. Ngày 09-01-1992 trường trở thành Cơ sở III thuộc Trung tâm đào tạo BCVT II theo Quyết định số 98/QĐ-TCCB-LĐ của Tổng công ty BCVT Việt Nam. Ngày 23-7-1999, trường tách khỏi Trung tâm đào tạo BCVT II theo Quyết định số 497/1999/TCBĐ trở thành “Trường Công nhân Bưu điện III” trực thuộc Tổng cục Bưu điện. Trường trở thành “Trường Trung học BCVT&CNTT III” từ ngày 16-12-2005 tới nay theo quyết định số 34/QĐ/2005/BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).
Trường đóng tại Ấp Phong Thuận – Xã Tân Mỹ Chánh – TP Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm TP Mỹ Tho 4 Km về phía đông. Với bề dày truyền thống gần 35 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 100.000 lượt học sinh, sinh viên và cán bộ, nhân viên thuộc các chuyên ngành Quản trị kinh doanh BCVT, ĐTVT, Tin học, Ngoại ngữ và nhiều chuyên ngành khác.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3 850.131
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông
Công nghệ thông tin
Điện tử viễn thông
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III tuyển sinh 400 chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang .
Điện thoại:  (073) 3 850.131


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái