Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn

12-03-2012 09:01:12

Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn


Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn

1. Lịch sử Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp Công nghệ Quản trị kinh doanh Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định số 3808/QĐ-UB ngày 02/7/2003 và số 1701 ngày 30/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, trực thuộc sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Ngoài việc đào tạo TCCN trường cũn được phép liên kết đào tạo và liên thông bậc Cao đẳng. Đại học  các hình thức với các trường: Cao đẳng Thương mại & Du lịch (Bộ Công Thương), Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW, Viện Đại học mở, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Xây dựng
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6658.2779 - Email: tc-cnlequydon@hanoiedu.vn
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Kinh doanh ở cơ sở sản xuất
Công nnghệ thông tin
Nuôi trồng thuỷ sản
Chăn nuôi - Thú y
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn 200 tuyển sinh chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6658.2779 - 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái