Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy

26-03-2012 08:09:40

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy


Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy
Trường trung cấp kinh tế - công nghệ Cai lậy thành lập theo Quyết định 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Cai Lậy (Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Cai Lậy thành lập theo QĐ 249/QĐ-UBND ngày 10/3/1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 12 đường 868 khu 6 thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại:  0733826449 - Fax: 0733820264- Email: tcktcncailay.tiengiang@moet.edu.vn
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Khoa Cơ bản
Khoa kỹ thuật
Khoa kinh tế
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy tuyển sinh 400 chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Số 12 đường 868 khu 6 thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang .
Điện thoại:  0733826449


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái