Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

27-03-2012 08:27:17

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà MauTrường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
Với sự phát triển kinh tế – xã hội của Cà Mau hoà cùng sự phát triển của đất nước. Công tác Giáo dục – Đào tạo ngày càng được quan tâm đúng mức nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề góp phần thực hiện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hằng năm, con em của tỉnh Cà Mau muốn được đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp phải gởi đi đào tạo tại các tỉnh lân cận.
Do nhu cầu cấp thiết phải thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau. Sau khi tỉnh Cà Mau được tách ra từ tỉnh Minh Hải, đến năm 1999 được Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Giáo dục – Đào tạo và UBND tỉnh Cà Mau cho phép thành lập trường theo quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 1999 của UBND tỉnh Cà Mau.
Đến 9/2008 Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau theo quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Trường lúc mới thành lập đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn so với yêu cầu đặt ra. Ban Giám hiệu trường luôn xác định được mục tiêu, định hướng đào tạo ngành, nghề đã được UBND tỉnh giao. Với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và thầy, cô giáo của trường vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong thực tiễn không ngừng học tập về mọi mặt, đúc kết rút ra kinh nghiệm để phục vụ công tác đào tạo của trường ngày càng có chất lượng và hiệu quả theo xu thế phát triển chung. Từ đó đến nay trường luôn phát triển vượt bậc về mọi mặt.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 777, Trương Phùng Xuân, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3.828.043 - Email: truongtcktkt@camau.gov.vn
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Bảo quản và chế biến thủy sản
Nuôi trồng thủy sản
Tin học kế toán
Kế toán doanh nghiệp sản xuất
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thuế
Quản lý ngân sách nhà nước
Tin học quản lý và văn phòng
Kỹ thuật máy tính
Chăn nuôi và thú y
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau tuyển sinh 740 chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Số 777 Trương Phùng Xuân, phường 8, TP. Cà Mau tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: (0780) 3.828.043 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái