Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn

26-03-2012 08:46:56

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn


Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiếu, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 818.283; 3 818.284 - Email: contact@ntsc.edu.vn
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Quản trị hệ thống
Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Tài chính ngân hàng
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn tuyển sinh 600 chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiếu thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3 818.283; 3 818.284 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái