Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh

18-03-2012 03:17:20

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh


Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
Toạ lạc tại một quận thuộc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường là Trường Trung học Nông Nghiệp(thành lập năm 1976) và trường Công nhân Kỹ thuật Thuỷ sản(thành lập năm 1979) theo quyết định số 2621/QĐ - UB ngày 02 tháng 11 năm 1992 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 40, Đinh Tiên Hoàng, p.ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 38225969 - Fax: 39103813 - Email: thktnn@hcm.fpt.vn
3.Cơ sở vật chất 
STT Nội dung Đơn vị Tổng số
tính
I Diện tích đất đai nhà trường quản lý sử dụng ha 16.2698
II Số cơ sở đào tạo cơ sở 2
III Diện tích xây dựng  m2 3420.252
IV Giảng đ­ường/phòng học m2 648.86/
646.48
1 Số phòng học phòng 14
2 Diện tích m2 646.48
V Diện tích hội tr­ường        m2 /
VI Phòng máy tính 2
1 Diện tích m2 200
2 Số máy tính sử dụng được máy tính 103
3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 23
VII Phòng học ngoại ngữ /
1 Số phòng học phòng /
2 Diện tích m2 /
3 Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng Thiết bị /
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
VIII Thư­ viện 1
1 Diện tích m2 200
2 Số đầu sách quyển
IX Phòng thí nghiệm 2
1 Diện tích m2 200
2  Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng thiết bị /
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
X Xư­ởng thực tập, thực hành  6
1 Diện tích m2 600
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng thiết bị /
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
XI Ký túc xá thuộc trường quản lý 1
1 Số học sinh ở trong KTX học sinh
2 Diện tích m2 1.202
3 Số phòng phòng 65
4 Diện tích bình quân/học sinh m2/học sinh
XII Diện tích nhà văn hóa        m2 /
XIII Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 /
XIV Diện tích bể bơi  m2 /
XV Diện tích sân vận động  m2 /
 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Khoa Nông Nghiệp
Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ XD
Khoa Quản Lý Kinh Tế
Khoa Cơ Bản
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh nghề 850 tuyển sinh chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: , , .
Điện thoại: 38225969


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái