Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

26-03-2012 10:12:27

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

1. Lịch sử Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bến Tre, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thông tin, được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong những ngày đầu giải phóng, Trường đã tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ làm công tác văn hóa thông tin ở cơ sở, góp phần tích cực cho phong trào văn hóa văn nghệ cho địa phương, cũng như tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đến cuối năm 1988, do điều kiện kinh phí và địa điểm xây dựng trường bị thiếu thốn nên trường giải thể. Năm 1991, chấp hành chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sáp nhập với Sở Thể dục – Thể thao, lúc này Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thông tin được tái lập và sáp nhập với Trường năng khiếu Thể dục – Thể thao hình thành trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thể thao. Đến tháng 7 năm 1997, do chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa – Thông tin và Thể thao tách ra thành 2 Sở: Sở Văn hóa thông tin và Sở Thể dục thể thao. Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thể thao cũng được tách thành 02 trường: Trường năng khiếu Thể dục – Thể thao và Trường Nghiệp vụ Văn hóa thông tin.
Trường Nghiệp vụ văn hóa thông tin tiếp tục làm nhiệm vụ của mình là tập huấn nghiệp vụ văn hóa thông tin cho cơ sở. Thời gian này, trường có liên kết với trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, mở các lớp tập huấn dài hạn (3 tháng, 6 tháng) như lớp Sân khấu cải lương, lớp Biên kịch cho cán bộ cơ sở. Đặc biệt, từ năm 1999, trường cũng đã lên kết với trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, mở hai khóa lớp Đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật, liên kết với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh mở hai khóa lớp Đại học ngành Sư phạm Âm nhạc, đối tượng là những giáo viên đang dạy ở các trường phổ thông.
Đến ngày 25 tháng 8 năm 2004, trường Nghiệp vụ văn hóa thông tin được UBND tỉnh quyết định thành lập Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Bến Tre (nay là trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật). Ngoài các lớp Trung cấp chính quy như Trung cấp Hội họa, Trung cấp Thanh nhạc, trường còn tiếp tục liên kết với trường Đại học sư phạm Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mở 01 lớp Đại học Sư phạm Mỹ thuật khóa 3, liên kết với các trường Thành phố Hồ Chí Minh mở những lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật…
Về lĩnh vực Quản lý văn hóa, trường cũng đã liên kết với trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp chuyên ngành quản lý văn hóa, đối tượng là cán bộ đang công tác trong ngành văn hóa và những cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở hệ vừa học vừa làm. Các lớp học tại trường như: 01 lớp Đại học QLVH, 01 lớp Đại học (liên thông từ trung cấp), 05 lớp hệ trung cấp ngành Quản lý văn hoá, 01 lớp Đại học ngành Văn hoá du lịch. Trường vẫn tiếp tục liên kết với các trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh mở các ngành nghề khác phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 610A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương,TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (075) 3.820.186 - Email: daokienquoc@gmail.com
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Thanh nhạc
Hội họa
Quản lý văn hóa
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Diễn viên múa
Diễn viên cải lương
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre tuyển sinh 85 chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Số 610A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương TP.Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3.820.186 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái