Trường Trung cấp Y tế An Giang

26-03-2012 06:59:20

Trường Trung cấp Y tế An Giang

Trường Trung cấp Y tế An Giang

1. Lịch sử Trường Trung cấp Y tế An Giang
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ chủ trương sát nhập 03 trường của chính quyền cũ gồm Trường Cán Sự Hộ Sinh Long Xuyên, Trường Tá Viên Điều Dưỡng Long Xuyên và Trường Cán Sự Điều Dưỡng Cần Thơ để thành lập Trường Y Tế Trung Cấp Long Xuyên do Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ quản lý. Đến tháng 12/1975 Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho Bộ Y Tế miền Nam trực tiếp quản lý, Bộ Y Tế đổi thành tên Trường Trung Học Y Tế ( THYT ) An Giang. Đến tháng 12/1976 Bộ chuyển giao Trường lại cho Uỷ Ban Nhân Dân Cách Mạng tỉnh An Giang.
Từ đó cho đến nay Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trung, sơ học cho tỉnh An Giang và một số tỉnh lân cận.
Trong năm học đầu tiên sau giải phóng (1975 – 1976) Trường tiếp tục đào tạo 250 học viên do các trường cũ tuyển, gồm 3 ngành học: Cán Sự Hộ Sinh, Cán Sự Điều Dưỡng, Tá Viên Điều Dưỡng. Lúc đó, Trường có 53 CBCC – giáo viên, gồm: 03 bác sỹ, 21 cán bộ Trung Học Y Tế và 29 cán bộ khác.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 20 đường Nguyễn Văn Linh, Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (076) 3.852.103 - Email: suuagg@hcm.vnn.vn
3.Cơ sở vật chất 
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Trung cấp ...
B. Khoa, ngành đào tạo
Dược sĩ
Điều dưỡng
Hộ sinh
Y sĩ
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Y tế An Giang tuyển sinh 385chỉ tiêu Trung cấp
D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Y tế An Giang
5. Cơ hội việc làm   


Địa chỉ: Số 20 đường Nguyễn Văn Linh, Mỹ Phước, TP. Long Xuyên tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3.852.103 


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái