Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2011 môn toán

Tradiemthi.net - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2011 môn Toán

Đáp án môn toán đề thi tốt nghiệp THPT 2011

Một trong những thế mạnh của tradiemthi.net là cung cấp đáp án điểm thi tốt nghiệp THPT 2011 nhanh nhất và chính xác nhất, ngay khi thi xong môn đầu tiên các bạn đã có thể nhận đáp án tham khảo từ các chuyên gia giải đề thi của tổng đài
Mời các bạn xem và tham khảo đáp án của môn toán trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại đây
Để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2011 bấm đây
 
CÁCH CHẤM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2011
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm bài thi chấm điểm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo quy định từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5; từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.
Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính như sau:

ĐXTN = {Tổng điểm các bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)}/Tổng số môn thi
Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL):
ĐXL = Tổng số điểm các bài thi/Tổng số môn thi
Điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.
Xếp loại tốt nghiệp
Thí sinh tốt nghiệp được xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình theo các tiêu chuẩn sau:
Loại giỏi: Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; ĐXL từ 8,0 điểm trở lên; Không có bài thi nào dưới 7,0.
Loại khá: Xếp loại cả năm lớp 12 về hạnh kiểm và học lực đều từ loại khá trở lên; ĐXL từ 6,5 điểm trở lên; Không có bài thi nào dưới 6,0 điểm.Loại trung bình: các trường hợp còn lại.
Phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.
Thủ tục: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp; Trường phổ thông căn cứ vào điều kiện phúc khảo bài thi lập thành danh sách đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm của môn xin phúc khảo. Theo đó, trường phổ thông phải nộp Sở GD-ĐT sở tại danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.
Sở giáo dục và đào tạo sở tại có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh mình toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi trắc nghiệm, chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh đã chấm bài tự luận, toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi tự luận.
Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần. Bài thi trắc nghiệm được phúc khảo theo quy trình riêng do Bộ GD-ĐT quy định.
 

5 663
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái