Đáp án môn lý thi tốt nghiệp THPT 2011

Tradiemthi.net- sau đây là đáp án chính thức của đề thi tốt nghiệp THPT 2011 môn Vật lý

"De-Ly-139-1"

Bấm đây để xem đề thi  đầy đủ
Đáp án đề thi lý
- Mã đề 139:
1B-     2C-       3C-       4D-     5A-      6A-       7B-      8A-      9B-         10B
11C-   12B-     13B-    14A-     15A-     16B-     17A-    18D-    19D-      20D
21B-   22C-    23C-   24B-     25B-     26D-   27A-    28A-   29C-    30C
31C-   32C-    33C-   34D-     35D -   36A-    37D-   38A-    39C-    40B
41D-   42B-    43C-    44C-    45A-     46B-    47C-   48D
- Mã đề 853:
1D-    2B-       3B-        4D-          5D-         6A-        7C         -8D-        9B -     10B
11B-   12C-    13B -      14C-       15D         -16A-      17A-       18C-       19B-    20C
21C  -22B-    23B-      24D-     25A-       26D-     27A-       28C-    29D-     30A
31A-  32C-    33A-     34D-     35A-       36C-      37D-      38A-     39A-    40B
41D-   42C-    43A-    44C-     45D-       46C-      47D-      48A

- Mã đề 418:
1B-      2D-        3D-       4C-     5C-       6D-       7D-       8C-          9D-        10A
11B-    12B-       13C-       14B-  15C-     16A-     17D-    18A-       19A-       20B
21C-    22C-     23C-     24A-  25B-   26C-     27A-   28B-      29C-      30D
31C-    32D-    33B-    34A-    35C-    36A-    37D-   38A-     39D-     40D
41B-    42B-    43B -   44A-    45C-     46A-   47B-    48B

- Mã đề 374:
1A-    2A-    3B-    4B-     5C-    6D-    7C-   8C-    9C-    10A
11A-  12B-  13D-  14D-  15C-  16D-  17B- 18B-  19A-  20B
21D-   22C-  23D- 24D-  25A- 26C-  27C-  28A- 29D- 30D
31A-   32B-   33B- 34C- 35C-   36D-  37D-  38C- 39A-40B
41B    -42A-  43B-  44C- 45A-  46B-   47C-48A
Mã đề 294:
1D-     2A-    3D -    4B-     5D-      6A-       7B-      8D-   9D-   10A
11D-   12B-  13B-   14D-   15C-   16A-   17B-  18C-  19B-  20A
21B-   22D-  23A-   24D-   25A-  26C-   27B-   28B-  29C-30C
31C-   32D-    33A-   34C-   35C-  36B-  37C-  38D-39D- 40B
41A-  42B-  43A-    44B-    45B-    46B-    47C-48C

- Mã đề  642:
1A-       2A-       3B-         4A-         5C-    6C-    7D-      8A-   9C-     10D
11D-     12D-    13B-     14B-       15B-    16D-   17C-  18D-  19C-   20C
21D-     22A-     23A-    24A-      25A     -26B-  27C-  28D-  29B-  30B
31C-     32A-     33D-    34D-      35D-     36B-   37C-  38D-    39C-40B
41D-     42B-     43B-    44D-     45D-     46D-    47C-    48A
 
Để đăng ký nhận đáp án của các môn thi tốt nghiệp thpt 2011 khác bấm đây
Để đăng ký nhận Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 bấm đây

 

5 662
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái