Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Điểm chuẩn vào các lớp chuyên toán, lý, hóa, ... của trường THPT chuyên ĐH Vinh được tính như sau:

 

I. Cách tính điểm

1. Điểm đối với Hệ chuyên (A) = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm);

2. Đối với Hệ chuyển đổi (A') = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm).

II. Điểm chuẩn

1. Chuyên Toán: Tổng điểm ≥ 35.00 điểm;

2. Chuyên Tin:

a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 26.00 điểm;

b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 26.00 điểm;

3. Chuyên Lý: Tổng điểm ≥ 30.00 điểm;

4. Chuyên Hoá: Tổng điểm ≥ 30.00 điểm;

5. Chuyên Anh: Tổng điểm ≥ 32.00 điểm;

6. Hệ chuyển đổi (A') Toán: Tổng điểm từ 31.00 điểm đến 34.75 điểm;

7. Hệ chuyển đổi (A') Hoá: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 29.75 điểm;

8. Hệ chuyển đổi (A') Lý: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 29.75 điểm


9. Hệ chuyển đổi (A') Anh: Tổng điểm từ 29.00 điểm đến 31.75 điểm

5 1833
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái