Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2013

Mời bạn xem đề thi, đáp án môn Anh tốt nghiệp THPT 2013: Mã đề 246, 362.  
 
 
Đáp án của Bộ
 
@ Đáp án - Mã đề 362:
 
1B-2D-3B-4B-5C-6D-7A-8D-9B-10B-11A-12D-13B-14D-15A-16D-17B-18A-19B-20C-21A-22B-23D-24D-25A-26D-27A-28A-29C-30A-31C-32D-33B-34D-35D-36C-37B-38C-39C-40C-41A-42C-43B-44A-45C-46A-47C-48C-49C-50C
 
@ Đáp án - Mã đề 246:
 
1A-2B-3D-4B-5A-6C-7D-8A-9B-10B-11A-12D-13C-14B-15C-16D-17C-18A-19B-20B-21A-22A-23B-24C-25D-26A-27C-28C-29A-30B-31D-32D-33C-34D-35D-36D-37B-38A-39D-40B-41C-42C-43C-44C-45A-46D-47B-48D-49B-50C
 
@ Đề thi - Mã đề 246:
 
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2013
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2013
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2013
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2013

5 439
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái