Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Lạng Sơn

Để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại  Lạng Sơn

Soạn tin: HDTN 10 SốBáoDanh gửi 8679
Ví dụ: Bạn học tại Lạng Sơn và có số báo danh là A001, để lấy điểm thi tốt nghiệp THPT của mình.
Soạn tin: HDTN 10 A001 gửi 8679 Tổng đài sẽ gửi kết quả điểm thi của bạn nhanh nhất, và chính xác nhất
Tradiemthi.net – Bấm đây để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại các tỉnh, thành phố khác.
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Lạng Sơn:
Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
10 000 Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLai Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP Lạng sơn 1
10 001 THPT Việt Bắc Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn 1
10 002 THPT Chu Văn An Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn 1
10 003 THPT DTNT Tỉnh Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn 1
10 004 TC nghề Việt Đức Xã Hoàng Đồng,  TP Lạng Sơn 1
10 005 TT GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn Phường Tam Thanh TP Lạng Sơn 1
10 006 Phòng GD  TP Lạng Sơn Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn 1
10 007 THPT Ngô Thì Sỹ Phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn 1
10 008 Phòng GD Tràng Định Thị trấn Thất Khê -Tràng Định 1
10 009 THPT Tràng Định Thị trấn Thất Khê -Tràng Định 1
10 010 TTGDTX Tràng Định Thị trấn Thất Khê -Tràng Định 1
10 011 THPT Bình Độ Xã Quốc Việt, H Tràng Định 1
10 012 Phòng GD Bình Gia Thị trấn Bình Gia, H Bình Gia 1
10 013 THPT Bình Gia Xã Tô Hiệu H Bình Gia 1
10 014 TTGDTX Bình Gia Xã Tô Hiệu H Bình Gia 1
10 015 THPT Pác Khuông Xã Thiện Thuật, H.Bình Gia 1
10 016 Phòng GD Văn Lãng Thị Trấn Na Sầm, Văn Lãng 1
10 017 THPT Văn Lãng Thị trấn Na Sầm,  H Văn Lãng 1
10 018 TTGDTX Văn Lãng Xã Tân Lang, H Văn Lãng 1
10 019 Phòng GD Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn, H Bắc Sơn 1
10 020 THPT Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn 1
10 021 THPT Vũ Lễ Xã Vũ Lễ  H Bắc Sơn 1
10 022 TTGDTX Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn 1
10 023 Phòng GD Văn Quan Thị trấn Văn Quan, H Văn Quan 1
10 024 THPT Lương Văn Tri Thị trấn Văn Quan H Văn Quan 1
10 025 THPT Văn Quan Xã Văn An, H Văn Quan 1
10 026 TTGDTX Văn Quan Thị trấn Văn Quan H Văn Quan 1
10 027 Phòng GD  Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc, H Cao Lộc 1
10 028 THPT Đồng Đăng Thị trấn Đồng Đăng H Cao Lộc 1
10 029 THPT Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc  H Cao Lộc 1
10 030 TTGDTX Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc  H Cao Lộc 1
10 031 Phòng GD  Lộc Bình Thị trấn Lộc Bình, H. Lộc Bình 1
10 032 THPT Lộc Bình Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình 1
10 033 THPT Na Dương Thị trấn  Na Dương,  H Lộc Bình 1
10 034 TTGDTX Lộc Bình Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình 1
10 035 Phòng GD Chi Lăng Thị Trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng 1
10 036 THPT Chi Lăng Thị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng 1
10 037 THPT Hoà Bình Xã Hoà Bình, H Chi Lăng 1
10 038 TTGDTX Chi Lăng Thị trấn Đồng Mỏ H Chi Lăng 1
10 039 Phòng GD  Đình Lập Thị trấn Đình Lập, H Đình Lập 1
10 040 THPT Đình Lập Thị trấn Đình Lập H Đình Lập 1
10 041 TTGDTX Đình Lập Thị trấn Đình Lập H Đình Lập 1
10 042 Phòng GD Hữu Lũng Thị trấn Hữu Lũng, H Hữu Lũng 1
10 043 THPT Hữu Lũng Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng 1
10 044 THPT Vân Nham Xã Vân Nham, H Hữu Lũng 1
10 045 THPT Dân lập Hữu Lũng Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng 1
10 046 TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng 1
10 047 THPT Tú Đoạn Xã Tú Đoạn,  H Lộc Bình 1
10 048 THPT Đồng Bành TT Đồng Bành, H Chi lăng 1

5 228
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái