Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Phú Thọ

Để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại  Phú Thọ

Soạn tin: HDTN 15 SốBáoDanh gửi 8679
Ví dụ: Bạn học tại Phú Thọ và có số báo danh là A001, Để lấy điểm thi tốt nghiệp THPT của mình,
Soạn tin: HDTN 15 A001 gửi 8679 Tổng đài sẽ gửi kết quả điểm thi của bạn nhanh nhất, và chính xác nhất
Tradiemthi.net – Bấm đây để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại các tỉnh, thành phố khác.
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Phú Thọ:
Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
15 001 THPT Việt Trì Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì 2
15 002 THPT Nguyễn Tất Thành Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì 2
15 003 THPT Công nghiệp Việt Trì Phường Thanh Miếu, TP Việt trì 2
15 004 THPT Bán công Công nghiệp Việt trì Phường Thanh Miếu, TP Việt trì 2
005 THPT Chuyên Hùng Vương Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì 2
15 006 THPT Dân lập Âu Cơ Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì 2
15 007 THPT Lê Quý Đôn Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì 2
15 008 THPT Dân lập Vân Phú Xã Vân Phú, TP Việt Trì 2
15 009 THPT Herman Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì 2
15 010 Trung tâm GDTX Việt Trì Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì 2
15 011 THPT Hùng Vương Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ 2
15 012 THPT Bán công Hùng Vương Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ 2
15 013 THPT Thị Xã Phú Thọ Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ 2
15 014 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Hà Lộc, TX Phú Thọ (HSNTđược tính hộ khẩu gốc) 1
15 015 Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 2
15 016 THPT Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng 1
15 017 THPT Bán công Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng 1
15 018 THPT Chân Mộng Xã Chân Mộng, H. Đoan Hùng 1
15 019 THPT Quế Lâm Xã Quế Lâm, H. Đoan Hùng 1
15 020 Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng 1
15 021 THPT Thanh Ba Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba 1
15 022 THPT Bán công Thanh Ba Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba 1
15 023 Trung tâm GDTX Thanh Ba Xã Đào Giã, H. Thanh Ba 1
15 024 THPT Yển Khê Xã Yển Khê, H. Thanh Ba 1
15 025 THPT Hạ Hoà Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà 1
15 026 THPT Vĩnh Chân Xã Vĩnh Chân, H. Hạ Hoà 1
15 027 THPT Xuân Áng Xã Xuân áng, H. Hạ Hoà 1
15 028 Trung tâm GDTX Hạ Hoà Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà 1
15 029 THPT Cẩm Khê Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê 1
15 030 THPT Bán công Cẩm Khê Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê 1
15 031 THPT Hiền Đa Xã Hiền Đa, H. Cẩm Khê 2NT
15 032 THPT Phương Xá Xã Phương Xá, H. Cẩm Khê 2NT
15 033 Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê 1
15 034 THPT Yên Lập Thị trấn Yên lập, H. Yên lập 1
15 035 THPT Lương Sơn Xã Lương Sơn, H. Yên Lập 1
15 036 Trung tâm GDTX Yên Lập Thị trấn Yên lập, H. Yên lập 1
15 037 THPT Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn 1
15 038 THPT Bán công Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn 1
15 039 THPT Minh Đài Xã Minh Đài, H. Tân Sơn 1
15 040 THPT Hương Cần Xã Hương Cần, H. Thanh sơn 1
15 041 THPT Thạch Kiệt Xã Thach Kiệt, H. Tân Sơn 1
15 042 Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn 1
15 043 THPT Phù Ninh Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh 1
15 044 THPT Bán công Phù Ninh Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh 1
15 045 THPT Tử Đà Xã Tử Đà, H. Phù Ninh 2NT
15 046 THPT Phan  Đăng Lưu Thị trấn Phong Châu H. Phù Ninh 1
15 047 THPT Trung Giáp Xã Trung Giáp, H. Phù Ninh 1
15 048 Trung tâm GDTX Phù Ninh Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh 1
15 049 THPT Long Châu Sa Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao 2NT
15 050 THPT Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao 2NT
15 051 THPT Phong Châu Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao 1
15 052 THPT Bán công Phong Châu Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao 1
15 053 Trung tâm GDTX Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao 2NT
15 054 THPT Tam Nông Xã Hương Nộn, H. Tam Nông 1
15 055 THPT Bán công Tam Nông Xã Hương Nộn, H. Tam Nông 1
15 056 THPT Mỹ Văn Xã  Tứ Mỹ, H. Tam Nông 1
15 057 Trung tâm GDTX Tam Nông Xã Hưng Hoá, H. Tam Nông 1
15 058 THPT Thanh Thuỷ Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ 1
15 059 THPT Trung Nghĩa Xã Trung Nghĩa, H. Thanh Thuỷ 1
15 060 Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ 1
15 061 THPT Kỹ Thuật Việt Trì Xã Vân Phú, TP Việt Trì 2
15 062 CĐ Công nghiệp Hoá chất Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao 1
15 063 CĐ nghề Cơ điện Phú Thọ Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba 1
15 064 Trung tâm KTTHHN tỉnh Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì 2
15 065 THPT Văn Miếu Xã Văn Miếu, H. Thanh Sơn 1
15 066 THPT Vũ Thê Lang Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì 2
15 067 TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú Thọ Phường âu cơ, thị xã Phú Thọ 2
15 068 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị Trấn Hạ Hoà 1
15 069 THPT Minh Hoà Xã Minh Hoà, H. Yên Lập 1
15 070 THPT Tản Đà Thị Trấn Thanh Thuỷ 1
15 071 Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn Xã Minh Đài, H. Tân Sơn 1
15 072 THPT  Hưng Hoá Thị trấn Tam Nông, huyên Tam Nông 1
15 073 THPT Trường Thịnh TX. Phú Thọ 2
15 074 THPT Nguyễn Huệ Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh 1
15 075 CĐ Hoá chất Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao 1
15 076 CĐ Công nghiệp thực phẩm Phường Tân Dân thành phố Việt Trì 2
15 077 CĐ nghề Phú Thọ Xã Vân Phú  thành phố Việt Trì 2
15 078 CĐ nghề Giấy và Cơ điện Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh 1
15 079 CĐ nghề Cnghệ và Nông lâm Phú Thọ Xã  Hà  Lộc  Thị xã Phú Thọ 2
15 080 TC nghề Cnghệ và Vận tải Phú Thọ Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì 2
15 081 Trường TC nghề DTNT  Phú Thọ Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn 1
15 082 TC nghề Herman Gmeiner Việt Trì Phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì 2
15 083 TC nghề Bách khoa Phú Thọ Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì 2
15 084 TC nghề Cnghệ, Du lịch và  dịch vụ Phú Nam Xã Vân Phú thành phố Việt Trì 2

5 242
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái