Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2010 - phần 3

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Điều chế kim loại K bằng phương pháp
 • Câu 2. Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
 • Câu 3. Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là
 • Câu 4. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
 • Câu 5. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt(III)?
 • Câu 6. Cho $CH_3COOCH_3$ vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
 • Câu 7. Số oxi hóa của crom trong hợp chất $Cr_2O_3$ là
 • Câu 8. Tinh bột thuộc loại
 • Câu 9. Để phân biệt dung dịch $Na_2SO_4$ với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
 • Câu 10. Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:
 • Câu 11. Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử $C_3H_9N$ là
 • Câu 12. Dung dịch có pH > 7 là
 • Câu 13. Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?
 • Câu 14. Phản ứng giữa $C_2H_5OH$ với $CH_3COOH$ (xúc tác $H_2SO_4$ đặc, đun nóng) là phản ứng
 • Câu 15. Khi điện phân dung dịch $CuCl_2$ để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là
 • Câu 16. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái