Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Sinh học năm 2013- Đề 18 (phần 3)

Thời gian làm bài 20 phút
Mức độ:
Khối: B
Loại: DH
Môn: Môn Sinh
Thời gian làm bài còn:

  • Câu 1. Một tế bào bị đột biến ở một cặp NST, nguyên phân liên tiếp 4 đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 105 NST đơn. Số loại đột biến có thể có dạng này của loài là:
  • Câu 2. Các locut gen dưới đây cùng tham gia vào Operon Lac: z = gen cấu trúc mã hoá enzim $\beta$ galactosidase; p = vùng khởi động; o = operator; r = gen điều hòa. Một chủng vi khuẩn có kiểu gen $r^-p^+o^+z^+$. ((+) ở trạng thái hoạt động, (-) ở trạng thái không hoạt động). Vi khuẩn này:
  • Câu 3. Ở loài chim người ta cho hai cơ thể bộ lông không có vằn ở cổ lai với nhau thế hệ con thu được 1 trống lông có vằn : 2 mái lông không vằn : 1 trống lông không vằn. Xuất hiện tỷ lệ này là do:
  • Câu 4. Khi cho cây thuần chủng lưỡng bội có hoa đỏ lai với cây hoa trắng. Ở $F_2$ thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1. Tính trạng màu sắc hoa chịu sự chi phối của:
  • Câu 5. Trong một quần thể của một loài chim, tính trạng màu lông do một gen quy định, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó tính trạng lông màu nâu do alen lặn (a) quy định tìm thấy ở 40% con cái và 16% con đực. Tần số của alen a là:
  • Câu 6. Véc tơ chuyển gen phải có đặc điểm là:
  • Câu 7. Giả sử gen a liên kết với giới tính là gen gây chết. Một người phụ nữ mang gen này lấy chồng thì tỷ lệ con trai : gái của cặp vợ chồng này là:
  • Câu 8. Đơn vị tiến hóa cơ sở là:
  • Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng về chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo quan điểm di truyền hiện đại?
  • Câu 10. Hai loài cạnh tranh mạnh mẽ khi:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái