Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009 - phần 3

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: B
Loại: 12
Môn: Môn Sinh
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là
 • Câu 2. Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là
 • Câu 3. Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?
 • Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?
 • Câu 5. Giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng
 • Câu 6. Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ
 • Câu 7. Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì
 • Câu 8. Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế
 • Câu 9. Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại
 • Câu 10. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng
 • Câu 11. Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, khi gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây thì sẽ tạo thành dòng
 • Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc ổn định?
 • Câu 13. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?
 • Câu 14. Phát biểu nào sau đây về sản lượng sinh vật là đúng?
 • Câu 15. Theo Kimura, sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các
 • Câu 16. Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái