Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 5-(phần 2)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên
 • Câu 2. Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng
 • Câu 3. Mạch điện gồm điện trở R = 30$\sqrt3 \Omega$ nối tiếp với tụ điện C = $\frac{1}{3000\pi}F$ . Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $u = 120\sqrt 2 cos100\pi t\,(V)$.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là
 • Câu 4. Điện áp hai đầu một mạch điện là $u = 200 cos100\pi t (V)$. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 5A và cường độ tức thời trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với u. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
 • Câu 5. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động với chu kì T sẽ
 • Câu 6. Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã dùng các sóng điện từ có tần số cỡ
 • Câu 7. Tụ điện của một mạch dao động có điện dung $0,1 \mu F$; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH; điện trở của mạch là $30 \Omega$. Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là
 • Câu 8. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ
 • Câu 9. Vận tốc của các electron khi tới anốt của một ống tạo tia X là 50000km/s. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là $m_e = 9,1.{10}^{-31}kg và e = 1,6.{10}^{-19}$C. Để giảm vận tốc này 8000km/s thì phải giảm hiệu điện thế đặt vào ống
 • Câu 10. Quang phổ vạch hấp thụ thu được
 • Câu 11. Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 500nm$ chiếu sáng hai khe $F_1, F_2$ song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L=1,3m. Khi cho S dịch chuyển một khoảng 2mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe thì hệ vân trên màn M sẽ
 • Câu 12. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để
 • Câu 13. Trong thí nghiệm I–âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k được tính bằng công thức
 • Câu 14. Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời xuống mặt nước trong một bể bơi thì thấy ở đáy bể một vệt sáng. Vệt sáng này
 • Câu 15. Đối với thấu kính phân kỳ, một vật ảo sẽ

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái