Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 5-(phần 3)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Cho hai môi trường: thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5; nước chiết suất n’=1,33. Hiện tượng phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa hai môi trường đó sẽ
 • Câu 2. Tìm phát biểu sai về chiết suất:
 • Câu 3. Tìm phát biểu sai về gương cầu lồi:
 • Câu 4. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất $n = \sqrt3$ thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới có giá trị
 • Câu 5. Nói về ảnh của một vật cho bởi gương phẳng. Phát biểu nào sau đây đúng ?
 • Câu 6. Kính lúp là
 • Câu 7. Về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn thì
 • Câu 8. Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính $f_1= 120cm, thị kính f_2 = 5cm$. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh khi đó là
 • Câu 9. Muốn nhìn rõ vật thì
 • Câu 10. Cho phản ứng hạt nhân
  khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, $1u = 931MeV/c^2$. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?
 • Câu 11. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
 • Câu 12. Năng lượng liên kết là
 • Câu 13. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính độ phóng xạ?
 • Câu 14. Trong phóng xạ $\beta^+$ hạt nhân $_Z^A X$ biến đổi thành hạt nhân $_Z^{A'} X$ thì
 • Câu 15. Chất phóng xạ $_{84}^{210} Po$ phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành $_{82}^{206} Pb$.Biết khối lượng các hạt là $m_{Pb} = 205,9744 u, m_{Po} = 209,9828 u, m_\alpha = 4,0026 u$. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia $\gamma$ thì động năng của hạt nhân con là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái