Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 5-(phần 4)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?
 • Câu 2. Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có dạng trong đó n là số tự nhiên 1, 2, 3… Khi cung cấp cho nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản (n = 1) một phôtôn có năng lượng 6eV hoặc 12,75eV thì
 • Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?
 • Câu 4. Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen (As). Công thoát của êlectron đối với asen bằng 5,15 eV. Cho biết hằng số Plăng là $h = 6,625.{10}^{-34}Js$. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là $c = 3.{10}^8m/s và 1eV = 1,60.{10}^{-19}$J. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,200 \mu m$ vào catốt của tế bào quang điện. Vận tốc cực đại của êlectron khi nó vừa bị bật khỏi catôt là
 • Câu 5. Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm
 • Câu 6. Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen (As). Công thoát của êlectron đối với asen bằng 5,15 eV. Cho biết hằng số Plăng là $h = 6,625.{10}^{-34}Js$. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là $c = 3.{10}^8m/s và 1eV = 1,60.{10}^{-19}$J. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,200 \mu m$ vào catốt của tế bào quang điện. Cứ mỗi giây, catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là P = 3mJ. Trong mỗi giây, catôt nhận được số phôtôn là
 • Câu 7. Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng $\lambda$ . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Tìm hệ thức liên hệ giữa A và $\lambda$ .
 • Câu 8. Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, mạch gồm tụ điện C = 40pF, cuộn dây L = 1mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 5mA. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ bằng A. B. 25 V C. D.
 • Câu 9. Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50Hz. Tại trục quay của rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại $B_0$. Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục quay là $\frac{3}{2} B_0$ thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là:
 • Câu 10. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 cos100\pi t ( U_0 = const)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần R thay đổi được. Biết $L = \frac{1}{4\pi} H ,C = \frac{{10}^{-4}}{\pi} F$ . Để công suất đoạn mạch đạt cực đại thì điện trở thuần có giá trị bằng
 • Câu 11. Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ $0,38 \mu m đến 0,76 \mu m$ , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là:
 • Câu 12. Các nguyên tử hyđro được kích thích để electron của nguyên tử chuyển sang quỹ đạo O. Số bức xạ mà các nguyên tử hydro này có thể phát ra là:
 • Câu 13. Dùng một prôtôn có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân $_{11}^{23} Na$ đứng yên sinh ra hạt $\delta$ và hạt X. Phản ứng không bức xạ $\delta$. Biết động năng hạt $\delta$ là 6,6 MeV. Tính động năng hạt nhân X. Cho: $m_P = 1,0073 u; m_{Na} = 22,98503 u; m_X = 19,9869 u; m_{\delta} = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c^2$
 • Câu 14. Hạt vi mô được tạo thành trong phản ứng huỷ cặp electron-pozitron là :
 • Câu 15. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là $n_t = \sqrt3$ . Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải giảm ${15}^o$ . Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái