Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 6-(phần 1)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Hạt triti(T) và hạt đơtriti(D) tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X và notron và toả năng lượng là 18,06 MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của T, X lần lượt là 2,7 MeV/nuclon và 7,1 MeV/nuclon thì năng lượng liên kết riêng của hạt D là :
 • Câu 2. Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron có động năng lớn bắn vào:
 • Câu 3. Hạt nhân pôlôni $_{84}^{210} Po$ là chất phóng xạ anpha $\alpha$ . Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng toả ra chuyển thành động năng hạt $\alpha$. ( Coi phản ứng không kèm theo bức xạ gam- ma)
 • Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} cos\omega t$ (V;s) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết $R = 100\Omega$ . Khi cho tần số góc tăng dần từ 0 thì sẽ có một giá trị tần số góc để công suất đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất đó bằng
 • Câu 5. Câu nào diễn đạt nội dung của thuyết lượng tử?
 • Câu 6. Hạt nào trong các tia phóng xạ sau không phải là hạt sơ cấp?
 • Câu 7. Ánh sáng có bước sóng $0,55.{10}^{-3}mm$ là ánh sáng thuộc:
 • Câu 8. Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng.
 • Câu 9. Chọn phát biểu sai khi nói về sự thu sóng điện từ?
 • Câu 10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5cm. Vật có khối lượng 250g và độ cứng lò xo 100N/m. Lấy gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương quy ước. Quãng đường vật đi được sau $\frac{\pi}{20}$ s đầu tiên và vận tốc của vật khi đó là :
 • Câu 11. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x << R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng $\lambda$ và $x = 6\lambda$ . Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn
 • Câu 12. Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng:
 • Câu 13. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận tốc của người đó là
 • Câu 14. Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa :
 • Câu 15. Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất ? Sóng cơ là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái