Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 6-(phần 2)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào đúng?
 • Câu 2. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao động thứ nhất có li độ ở thời điểm t = 0 bằng biên độ dao động và bằng 1cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng $\sqrt3 cm$ , ở thời điểm t = 0, li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động trên là
 • Câu 3. Một con lắc lò xo có cơ năng 1,0J, biên độ dao động 0,10m và tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là
 • Câu 4. Một con lắc đơn dài l = 2,0m dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8 m/s^2$ . Số dao động toàn phần nó sẽ thực hiện được trong 5 phút là
 • Câu 5. Biên độ của dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần
 • Câu 6. Dao động cưỡng bức có
 • Câu 7. Sử dụng cần rung dao động với tần số 50Hz để tạo sóng trên mặt nước. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng liên tiếp lần lượt bằng: 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
 • Câu 8. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2,5s. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là
 • Câu 9. Sóng ngang sẽ
 • Câu 10. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng
 • Câu 11. Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V – 100W; đèn thứ hai ghi 220V – 150W. Các đèn đều sáng bình thường. Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là
 • Câu 12. Cho mạch R, L, C nối tiếp: $R = 30\Omega$, $C = \frac{1}{4000\pi}F$ và $L = \frac{0,1}{\pi}H$ .
  Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 120\sqrt2 cos100\pi t$ (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn mạch AD là
 • Câu 13. Một khung dây quay đều quanh trục $\Delta$ trong một từ trường đều vuông góc với trục $\Delta$ với vận tốc góc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là $10/\pi$ Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là
 • Câu 14. Cho mạch gồm điện trở $R = 30\Omega$ nối tiếp với cuộn cảm L. Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $u = 120cos100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60V. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng
 • Câu 15. Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có $Z_L = Z_C$ thì hệ số công suất sẽ

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái