Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH- CĐ môn Vật lý năm 2013- Đề 6-(phần 3)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Trong máy phát điện xoay chiều một pha
 • Câu 2. Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?
 • Câu 3. Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở
 • Câu 4. Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là
 • Câu 5. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ
 • Câu 6. Biết vận tốc truyền sóng điện từ là 300 000km/s. Tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m và 30m là
 • Câu 7. Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ
 • Câu 8. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là
 • Câu 9. Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng sắc sai là đúng?
 • Câu 10. Một chất khí được nung nóng có thể phát một quang phổ liên tục, nếu nó có
 • Câu 11. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 640nm$ và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe I–âng. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu lục. Giữa hai vân sáng này có số vân đỏ là
 • Câu 12. Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ
 • Câu 13. Tia tử ngoại là loại bức xạ
 • Câu 14. Tia X có bước sóng
 • Câu 15. Các tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc ${30}^o$(so với mặt đất). Đặt một gương phẳng tại mặt đất để có tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên. Hãy tính góc nghiêng của gương so với phương thẳng đứng.

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái