Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2013-đề 4 (phần 1)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là
 • Câu 2. Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là
 • Câu 3. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ $\alpha \le {10^o}$) có biểu thức dạng
 • Câu 4. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: ${x_1} = 6cos10\pi t(cm)$ và ${x_2} = 4cos\left( {10\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(cm)$.Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là
 • Câu 5. Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp
 • Câu 6. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo. Khi cân bằng, lò xo dãn ra 4,0cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn bằng 4,0cm rồi thả không vận tốc đầu. Lấy $g = 9,8m/s^2$. Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu?
 • Câu 7. Một lá thép rung động với chu kì 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ
 • Câu 8. Một cái loa nhỏ được coi như nguồn điểm, phát công suất âm thanh 0,1W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400m là
 • Câu 9. Sóng là
 • Câu 10. Một dải lụa mềm, dài có một đầu dao động điều hòa theo phương vuông góc với dải lụa, với biên độ 10cm và tần số 0,5Hz. Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m/s. Phương trình dao động của điểm M cách đầu đó 3m là
 • Câu 11. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là $u = 80 cos100\pi t (V)$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là
 • Câu 12. Đặt vào tụ điện C = $\frac{1}{{5000\pi }}F$ và một điện áp xoay chiều $u= 120\sqrt{2} cos100\pi t V$.Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng
 • Câu 13. Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào
 • Câu 14. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng: $i = 5 cos(100\pi t – \frac{\pi}{3})$ (A). Những thời điểm tại đó cường độ dòng điện trên dây triệt tiêu là
 • Câu 15. Hai cuộn thuần cảm L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có cảm kháng là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái