Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH môn Vật Lý năm 2013 - đề 4 (phần 2)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ quay 3000vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ
 • Câu 2. Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì
 • Câu 3. Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là
 • Câu 4. Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của
 • Câu 5. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C = $\frac{2}{\pi }nF$ . Mạch thu được các sóng có tần số trong khoảng từ 1kHz đến 1MHz. Độ từ cảm của cuộn cảm dùng trong mạch có giá trị trong khoảng
 • Câu 6. Đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ là
 • Câu 7. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số: $q = q_o cos\omega t$. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:
 • Câu 8. Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng
 • Câu 9. Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một dải sáng nhiều màu trên màn phía sau lăng kính là do
 • Câu 10. Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức
 • Câu 11. Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ $0,4\mu m đến 0,76\mu m$. Các bức xạ bị tắt tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm là
 • Câu 12. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì
 • Câu 13. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa anốt và catốt của một ống tạo tia Rơnghen là 12kV. Biết khối lượng và điện tích của electron là $m_e = 9,1.{10}^{-31}kg và e = 1,6.{10}^{-19}C$. Vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt là
 • Câu 14. Vạch quang phổ về thực chất là
 • Câu 15. Kết luận nào sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng?

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái