Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2013-đề 4 (phần 3)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Để làm gương chiếu hậu ở xe ôtô, xe gắn máy người ta thường dùng
 • Câu 2. Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất $n = \sqrt3$ thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới của tia sáng là
 • Câu 3. Gọi $n_1 và n_2$ lần lượt là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ; i, $i_{gh}$ và r lần lượt là góc tới, góc tới giới hạn và góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi
 • Câu 4. Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm và cách gương 60cm. A nằm trên trục chính của gương. Gương có bán kính 80cm. Tính chất, vị trí và độ phóng đại ảnh của vật AB qua gương là
 • Câu 5. Với thấu kính phân kì, ảnh sẽ ngược chiều với vật khi
 • Câu 6. Tìm phát biểu sai về máy ảnh:
 • Câu 7. Điểm khác nhau giữa máy ảnh và mắt về phương diện quang hình học là
 • Câu 8. Một người có mắt tốt (nhìn rõ vật từ điểm cách mắt 24cm đến vô cùng) quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có tiêu cự vật kính và thị kính lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách giữa hai kính $l = O_1O_2 =20cm$. Tính độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.
 • Câu 9. Kính lúp là
 • Câu 10. Hiện tượng quang điện là hiện tượng
 • Câu 11. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?
 • Câu 12. Một quả cầu bằng vàng (Au) có giới hạn quang điện là $\lambda_0 =0,277mm$ được đặt cô lập với các vật khác. Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda < \lambda_o$ chiếu vào quả cầu thì quả cầu tích điện và đạt được điện thế cực đại là 5,77 (V). Cho : $h =6,625.{10}^{-34} (Js); c=3.{10}^8(m/s); e =1,6.{10}^{-19}$ (C). $\lambda$ có giá trị là
 • Câu 13. Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “ Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất.................ánh sáng một cách .............mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định...........ánh sáng”
 • Câu 14. Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là $\lambda_1 = 1,875mm, \lambda_2 = 1,282mm, \lambda_3 = 1,093mm và vạch đỏ (H_{\alpha} )$, trong dãy Banme là $\lambda_{\alpha} = 0,656mm$. Bước sóng $\lambda_{\beta},\lambda_{\gamma},\lambda_{\delta}$ tương ứng với cách vạch $lam (H_{\beta}), vạch chàm (H_{\gamma}), vạch tím (H_{\delta})$ lần lượt là
 • Câu 15. Hạt nhân nguyên tử $_Z^A X$ có cấu tạo gồm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái