Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2013-đề 4 (phần 4)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Hạt $\alpha$ có khối lượng 4,0015 u, biết số Avôgađrô $N_A = 6,02.{10}^{23} {mol}^{-1}, 1u = 931 MeV/c^2$. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt $\alpha$, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là
 • Câu 2. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng $m_0$. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là
 • Câu 3. Cho phản ứng hạt nhân
  , hạt nhân X là hạt nào sau đây?
 • Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân
  biết số Avôgađrô $N_A = 6,02.{10}^{23}$ . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?
 • Câu 5. Chất phóng xạ $_{84}^{210} Po$ phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành $_{82}^{206} Pb$.Biết khối lượng các hạt là $m_{Pb} = 205,9744 u, m_{Po} = 209,9828 u, m_{\alpha} = 4,0026 u$. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia $\gamma$ thì động năng của hạt $\alpha$ là
 • Câu 6. Hãy chọn câu đúng
 • Câu 7. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }$ mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở trong mạch phải có giá trị
 • Câu 8. Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220 V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là5 mWb. Mỗi cuộn dây gồm có
 • Câu 9. Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải
 • Câu 10. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng
 • Câu 11. Tại một điểm A có mức cường độ âm là ${L_A} = 90dB$ . Biết ngưỡng nghe của âm đó là $I_0 = 0,1 nW/m^2$. Cường độ của âm đó tại A
 • Câu 12. Gọi I là mômen quán tính ; M là mômen lực ; L là mômen động lượng. Công suất của lực F tác dụng vào vật rắn đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc $\omega $ sẽ bằng
 • Câu 13. Một vật rắn quay quanh một trục cố định. Mômen động lượng của vật bảo toàn khi vật rắn
 • Câu 14. Trái Đất coi như vật rắn quay đều. Bán kính R = 6370 km. Tốc độ của một điểm trên dường xích đạo của trái đất bằng ( xét chuyển động tự quay )
 • Câu 15. Một vật rắn quay quanh một trục cố định theo phương trình . Kết luận nào sau đây đúng?

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái