Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2013-đề 5 (phần 1)

Thời gian làm bài 25 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: DH
Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 24cm và chu kì 4s. Tại thời điểm ban đầu chất điểm ở li độ cực đại dương. Phương trình dao động của chất điểm là
 • Câu 2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:
 • Câu 3. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi
 • Câu 4. Hai dao động điều hòa được gọi là ngược pha nhau khi pha ban đầu của chúng thỏa mãn điều kiện
 • Câu 5. Một vật sẽ dao động tắt dần khi
 • Câu 6. Một con lắc đơn dài 1,50m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8m/s^2$. Lúc đầu, kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha_m = {10}^o$ rồi thả nhẹ cho dao động. Biết rằng lúc đầu kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là
 • Câu 7. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về
 • Câu 8. Sóng dọc là
 • Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn điểm $S_1 và S_2$ trên mặt nước là 11cm. Hai điểm $S_1 và S_2$ gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Tần số dao động của 2 nguồn là 26Hz. Vận tốc truyền của sóng là
 • Câu 10. Siêu âm là âm thanh
 • Câu 11. Hoạt động của biến áp dựa trên
 • Câu 12. Mạch R, L, C nối tiếp có điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $u = 120\sqrt{2} cos\omega t$ (V) với $\omega$ thay đổi được. Nếu $\omega = 100\pi rad/s$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và cường độ dòng điện tức thời sớm pha $\frac{\pi}{6}$ so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Nếu $\omega = \omega_o = 200\pi rad/s$ thì có hiện tượng cộng hưởng. Giá trị của các thiết bị trong mạch là
 • Câu 13. Một khung dây dẫn có diện tích $S = 50cm^2$ gồm 150 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là
 • Câu 14. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là
 • Câu 15. Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái