Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 2012

Tỉ lệ chọi trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (mã trường DDI) năm 2012

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số HS ĐKDT

Tỉ lệ chọi

1

Công nghệ Thông tin (khối A )

C480201

150

223

1.49

2

Công nghệ phần mềm (khối A)

C480101

80

42

0.53

3

Công nghệ Mạng và Truyền thông (khối A)

C480102

80

43

0.54

4

Kế  toán - Tin học

C340301

240

49

0.2

5

Công nghệ Thông tin (khối D1)

C480201

150

46

0.31

6

Công nghệ phần mềm (khối D1)

C480101

80

15

0.19

7

Công nghệ Mạng và Truyền thông (Khối D1)

C480102

80

8

0.1

8

Kế toán - Tin học (khối D1)

C340301

240

17

0.07

9

Công nghệ Thông tin (khối V)

C480201

150

2

0.01

10

Công nghệ phần mềm (khối V)

C480101

80

1

0.01

 

Để nhận tỷ lệ chọi trường khác ngay khi công bố

Soạn tin: TY Mãtrường gửi 6566

Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi của trường HV Cảnh sát (mã trường là CSH) soạn tin: TY CSH gửi 6566

5 498
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái