Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm - ĐH Huế năm 2013 dự kiến

tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi trường đại học sư phạm - Đại học Huế năm 2013

 

Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2013 là 1870. So vớinăm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh giảm 120 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi năm 2012  là 1/7.46. Xét theo một số thông tin từ các trường tiếp tục nhận hồ trực tiếp tại trường không thông qua trường THPT cho thấy số lượng hồ sơ nộp vào các ngành sư phạm, nông lâm đang tăng lên rất nhiều. Điều này cũng phù hợp với xu hướng mà các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đã đưa ra về nhu cầu nhân lực các ngành này, khi mà nhân sự ngành kinh tế đang thừa thãi. Nên có thể dự đoán tỉ lệ chọi trường đại học học Sư phạm - Đại học Huế năm 2013 là 1/5
 
 

 Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm - ĐH Huế năm 2013

 Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2012, 2010 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.

1. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2012

Trường: ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D140201 Giáo dục mầm non 220   1076   1/4.89  
2 D140202 Giáo dục tiểu học 220   2232   1/10.15  
3 D140205 Giáo dục chính trị 60   91   1/1.52  
4 D140208 Giáo dục quốc phòng - An ninh 60   46   1/0.77  
5 D140209 SP Toán học 150   712   1/4.75  
6 D140210 SP Tin học 100   168   1/1.68  
7 D140211 SP Vật lý 180   741   1/4.12  
8 D140212 SP Hóa học 120   1383   1/11.53  
9 D140213 SP Sinh học 60   340   1/5.67  
10 D140214 SP Kỹ thuật công nghiệp 50   29   1/0.58  
11 D140215 SP Kỹ thuật nông nghiệp 50   37   1/0.74  
12 D140217 SP Ngữ văn 220   768   1/3.49  
13 D140218 SP Lịch sử 150   295   1/1.97  
14 D140219 SP Địa lý 150   512   1/3.41  
15 D310403 Tâm lý học giáo dục 50   45   1/0.9  


2. Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2011

 

Trường: ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D140201 Giáo dục mầm non 150   829   1/5.53  
2 D140202 Giáo dục tiểu học 150   1740   1/11.6  
3 D140205 Giáo dục chính trị 110   213   1/1.94  
4 D140208 Giáo dục quốc phòng - An ninh 60   82   1/1.37  
5 D140209 SP Toán học 120   478   1/3.98  
6 D140210 SP Tin học 110   277   1/2.52  
7 D140211 SP Vật lý 150   661   1/4.41  
8 D140212 SP Hóa học 110   363   1/3.3  
9 D140213 SP Sinh học 60   458   1/7.63  
10 D140214 SP Công nghệ thiết bị trường  học 30   103   1/3.43  
11 D140215 SP Kỹ thuật nông nghiệp 40   85   1/2.13  
12 D140217 SP Ngữ văn 170   682   1/4.01  
13 D140218 SP Lịch sử 160   334   1/2.09  
14 D140219 SP Địa lý 150   455   1/3.03  
15 D310403 Tâm lý học giáo dục 50   68   1/1.36  
 

3. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2010

Trường: ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 101 SP Toán học 100   100   1/6,32  
2 102 SP Tin học 100   100   1/4,68  
3 103 SP Vật lý 130   130   1/4,78  
4 104 SP Kỹ thuật công nghiệp 50   50   1/3,14  
5 105 SP Công nghệ thiết bị trư­ờng học 50   50   1/5,52  
6 201 SP Hoá học 100   100   1/7,25  
7 301 SP Sinh học 100   100   1/10,58  
8 302 SP Kỹ thuật nông lâm 50   50   1/6,94  
9 501 Tâm lý giáo dục 50   50   1/3,14  
10 502 Giáo dục chính trị 100   100   1/4,86  
11 503 GD chính trị - GD quốc phòng 50   50   1/4,76  
12 601 SP Ngữ văn 150   150   1/10,71  
13 602 SP Lịch sử 100   100   1/7,36  
14 603 SP Địa lý 100   100   1/10,58  
15 901 Giáo dục tiểu học 100   100   1/15,45  
16 902 SP Mẫu giáo 100   100   1/9,61  

  

5 790
Xem thêm chủ đề: ty le choi 2013, dh su pham hue,
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái