Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm TPHCM năm 2013 dự kiến

 tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi trường đại  học Sư phạm TPHCM năm 2013

 Tỉ lệ chọi trường đại  học Sư phạm TPHCM năm 2013

Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013 là 3800. So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi.
 Xét theo một số thông tin từ các trường tiếp tục nhận hồ trực tiếp tại trường không thông qua trường THPT cho thấy số lượng hồ sơ nộp vào các ngành sư phạm, nông lâm đang tăng lên rất nhiều. Điều này cũng phù hợp với xu hướng mà các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đã đưa ra về nhu cầu nhân lực các ngành này, khi mà nhân sự ngành kinh tế đang thừa thãi. Nên có thể dự đoán tỉ lệ chọi trường đại học học Sư phạm TPHCM năm nay là 2.56 tương đương với tỉ lệ chọi nưm 2012
 

 

Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2012, 2011, 2010 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.

1. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2012

Trường: Đại học Sư phạm TP HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1   SP Toán học 150   1465   1/9.77  
2   SP Vật lý 150   893   1/5.95  
3   SP Tin học 120   224   1/1.87  
4   SP Hóa học 130   912   1/7.02  
5   SP Sinh học 100   625   1/6.25  
6   SP Ngữ văn 150   1487   1/9.91  
7   SP Lịch sử 130   584   1/4.49  
8   SP Địa lý 130   863   1/6.64  
9   GD Chính trị 100   141   1/1.41  
10   Quản lý giáo dục 80   365   1/4.56  
11   GD Quốc phòng – An ninh 12   120   1/10  
12   SP tiếng Anh 1171   120   1/0.1  
13   SP tiếng Nga 36   40   1/1.11  
14   SP tiếng Pháp 36   60   1/1.67  
15   SP tiếng Trung 39   40   1/1.03  
16   GD tiểu học 3877   150   1/0.04  
17   GD Mầm non 1271   150   1/0.12  
18   GD thể chất 408   140   1/0.34  
19   GD đặc biệt 102   40   1/0.39  
20   Ngôn ngữ Anh 492   120   1/0.24  
21   Ngôn ngữ Nga 28   60   1/2.14  
22   Ngôn ngữ Pháp 41   60   1/1.46  
23   Ngôn ngữ Trung Quốc 108   120   1/1.11  
24   Ngôn ngữ Nhật 198   120   1/0.61  
25   Công nghệ thông tin 269   150   1/0.56  
26   Vật ký học 84   120   1/1.43  
27   Hóa học 547   120   1/0.22  
28   Văn học 72   120   1/1.67  
29   Việt Nam học 157   80   1/0.51  
30   Quốc tế học 87   110   1/1.26  
31   Tâm lý học 616   120   1/0.19  

2. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2011

Trường: Đại học Sư phạm TP HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1   SP Toán học 150   1377   1/9.18  
2   SP Tin học 100   257   1/2.57  
3   SP Vật lý 120   863   1/7.19  
4   SP Hóa 120   994   1/8.28  
5   SP Sinh 100   1082   1/10.82  
6   SP Ngữ văn 150   1365   1/9.1  
7   SP Lịch sử 120   527   1/4.39  
8   SP Địa lý 120   766   1/6.38  
9   GD Chính trị 100   122   1/1.22  
10   Sử -GDQP 60   72   1/1.2  
11   QLGD 60   275   1/4.58  
12   SP tiếng Anh 120   940   1/7.83  
13   SP song ngữ Nga-Anh 40   24   1/0.6  
14   SP tiếng Pháp 40   37   1/0.93  
15   SP tiếng Trung Quốc 40   45   1/1.13  
16   GD Tiểu học 130   3260   1/25.08  
17   GD Mầm non 130   1302   1/10.02  
18   GDThể chất 130   442   1/3.4  
19   GD Đặc biệt 40   82   1/2.05  
20   CNthông tin 150   207   1/1.38  
21   Vật lý học 110   84   1/0.76  
22   Hóa học 120   387   1/3.23  
23   Văn học 50   98   1/1.96  
24   Việt Nam học 60   164   1/2.73  
25   Quốc tế học 60   262   1/4.37  
26   Tâm lý học 40   261   1/6.53  
27   Ngôn ngữ Anh 140   549   1/3.92  
28   Ngôn ngữ Nga 50   8   1/0.16  
29   Ngôn ngữ Pháp 50   54   1/1.08  
30   Ngôn ngữ Trung Quốc 110   93   1/0.85  
31   Ngôn ngữ Nhật 60   108   1/1.8  


3. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2010

Trường: Đại học Sư phạm TP HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 SPS Sư phạm Toỏn học 130   1001   1/7.7  
2 SPS Sư phạm Vật lý 110   695   1/6.32  
3 SPS Sư phạm Tin học 90   271   1/3.0  
4 SPS Sư phạm Húa học 130   624   1/5.67  
5 SPS Sư phạm Sinh học 90   939   1/10.4  
6 SPS Sư phạm Ngữ văn 120   1183   1/9.86  
7 SPS Sư phạm Lịch sử 110   599   1/5.45  
8 SPS Sư phạm Địa lý 110   814   1/7.4  
9 SPS Sư phạm Tõm lý - Giỏo dục 40   280   1/7.0  
10 SPS Sư phạm Giỏo dục chớnh trị 100   166   1/1.66  
11 SPS Sư phạm Sử- Giỏo dục quốc phũng 50   98   1/1.96  
12 SPS Sư phạm Tiếng Anh 110   832   1/7.56  
13 SPS Sư phạm song ngữ Nga - Anh 30   17   1/0.57  
14 SPS Sư phạm Tiếng Phỏp 30   26   1/0.87  
15 SPS Sư phạm Tiếng Trung 30   53   1/1.77  
16 SPS Sư phạm giỏo dục tiểu học 120   2482   1/20.68  
17 SPS Sư phạm giỏo dục mầm non 110   823   1/7.48  
18 SPS Sư phạm giỏo dục thể chất 120   452   1/3.77  
19 SPS Sư phạm giỏo dục đặc biệt 30   89   1/2.97  
20 SPS Sư phạm quản lý giỏo dục 60   189   1/3.15  
21 SPS Tiếng Anh 140   445   1/3.18  
22 SPS Song ngữ Nga - Anh 60   5   1/0.08  
23 SPS Tiếng Phỏp 60   67   1/1.12  
24 SPS Tiếng Trung 120   69   1/0.58  
25 SPS Tiếng Nhật 80   81   1/0.01  
26 SPS Cụng nghệ thụng tin ( Khoa học mỏy tớnh) 150   62   1/0.41  
27 SPS Vật lý 50   62   1/2.14  
28 SPS Húa học 60   127   1/2.17  
29 SPS Ngữ văn 100   112   1/1.87  
30 SPS Việt Nam học 60   79   1/1.32  
31 SPS Quốc tế học 60   81   1/1.35  
32   Toàn trường 13   3   1/ 4,13  
33 SPS Sư phạm Toán học 130   1001   1/7.7  
34 SPS Sư phạm Hóa học 130   624   1/5.67  
35 SPS Sư phạm Tâm lý - Giáo dục 40   280   1/7.0  
36 SPS Sư phạm Giáo dục chính trị 100   166   1/1.66  
37 SPS Sư phạm Sử- Giáo dục quốc phòng 50   98   1/1.96  
38 SPS Sư phạm Tiếng Pháp 30   26   1/0.87  
39 SPS Sư phạm giáo dục tiểu học 120   2482   1/20.68  
40 SPS Sư phạm giáo dục mầm non 110   823   1/7.48  
41 SPS Sư phạm giáo dục thể chất 120   452   1/3.77  
42 SPS Sư phạm giáo dục đặc biệt 30   89   1/2.97  
43 SPS Sư phạm quản lý giáo dục 60   189   1/3.15  
44   Hệ cử nhân ngoài sư phạm            
45 SPS Tiếng Pháp 60   67   1/1.12  
46 SPS Công nghệ thông tin ( Khoa học máy tính) 150   62   1/0.41  
47 SPS Hóa học 60   127   1/2.17   

5 734
Xem thêm chủ đề: ty le choi 2013, dh su pham tphcm,
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái